Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001020175
Kaart met plattegrond van de situatie van molen De Oranjeboom , voorheen Het Kalf, aan de Zoeterwoudsesingel bij het einde van de Zijdegracht thans Korevaarstraat, Geregracht en 4e Binnenvestgracht. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 ongeveer een maand geleden 1 controlepunt
Lei001020178
Kaart met plattegrond van Leiden, met een schets van de terreinen bij het Vrouwenkerkhof, thans de Lange Vrouwenkersteeg tussen Korte- en Lange Sint Agnietenstraat. gelegen in het bon Overmare Landzijde. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 ongeveer een maand geleden 2 controlepunten
Min08236b03
Gemeente Zoeterwoude, sectie B, 3e blad
1830 ongeveer 2 maanden geleden 8 controlepunten
Lei001020180
Kaart met plattegrond van Leiden, van het bon Overmare Rijnzijde. De kaart geeft het gedeelte tussen de Haarlemmerstraat, Apothekersdijk, Brouwersteeg en Coman Janssteeg weer. Dit is thans het gebied tussen de Haarlemmerstraat en Apothekersdijk en de zijstegen tussen de Haarlemmerstraat en Apothekersdijk, respectievelijk ter hoogte van de Apothekersdijk 28/30? en nummer 14?. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019719
Plattegrond van Leiden met namen en opstanden van gebouwen. Linksboven het wapen van Holland met kroon en wapperende banden. Rechtsboven het wapen van Leiden in cartouche. Rechtsonder in cartouche de titel "Lugdunum Batavorum vulgo Leyden". Links de verklaring 1-71, rechts 72-149. Op de prent staat een afbeelding van een niet uitgevoerd ontwerp van de Marekerk. Uit: J. Blaeu, Toneel der Steden van de Vereenigde Nederlanden, 1649. Overige vervaardigers: Blaeu, J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1649 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020179
Kaart met plattegrond van Leiden, van het St. Elisabethgasthuis en het Hof van Zessen beiden thans Caeciliastraat 16. Gelegen in het bon Overmare Landzijde. Met titel: "Platte gront van de Huizingen staande in 't Blok tusschen de Ouwde vest en de Kamp". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001021817
Kaart met plattegrond van Leiden. Omtrek met vestingwerken en poorten. Gesignmeerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1674 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021821
Waarop aangegeven alle openbare gebouwen, kerken, enz. Schaal: 1:7.500 Overige vervaardigers: Vereniging van Villa- en Huizenverhuurders Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1960 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020140
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-c-d. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020177
Kaart met plattegrond van Leiden, van et gedeelte tussen de Oude Vest en Caeciliastraat. gelegen in het bon Overmare Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1613 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020176
Kaart met plattegrond van Leiden, van een erf aan de Sint Josefsteeg thans Sionsteeg, hoek Maredorpsche Achtergracht thans St. Michielsteeg. Gelegen in het bon Overmare landzijde. Gesigneerd en gedateerd, 29 juli 1610. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020174
Kaart met plattegrond van Leiden, van een perceel aan de Hoefstraat tussen de Hoefstraat en de Vestwal thans Jan van Houtkade ongeveer tegenover de zuidwestelijke hoek van de Garenmarkt de voormalige Oosterlingeplaats. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Caert vande opslach teynde dOosterlingplaets". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020173
kaart met plattegrond van Leiden, van de erven langs de Vestwal, tussen het Levendaal en de Zijdegracht, waar eerst de vervuilde Binnenvestgracht lag. Dit is thans het gebied aan de westzijde van de Geregracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Gront caerte vande nieugeordonneerde straet ende Erven om Huijsen daerop te bouwen langs ende binnen de Vestwal, tussen het Levendael ende Sijtgracht, daer te voren de gantsche vervuilde Binnenvestgracht was". Gedateerd, niet gesigneerd. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1651 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020172
Kaart met plattegrond van Leiden, van de Binnenvestgracht en Geregracht, een fragment van de samenvloeiing van de Geregracht met de Binnenvestgracht met de brug over de Geregracht. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020171
Kaart met plattegrond van Leiden, van de percelen langs de Binnenvestgracht tussen het Levendaal en de Zijdegracht, thans de westzijde van de Geregracht en omgeving. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Gront caerte vande gelegenheydt der huysen staende langs de vervuylde Binnenvestgracht tusschen het Levendaal en Sijdtgracht binnen Leyden". gesigeerd en gedateerd, 18 mei 1646. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020170
Kaart met plattegrond van Leiden, van enige percelen aan de Raamsteeg. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020169
Kaart met plattegrond van Leiden, van Oost Nieuwland. De kaart geeft het stadsgedeelte tussen Levendaal, Singel en Zijdegracht weer. Dit is thans het gebied tussen het Levendaal, Geregracht de voormalige Vest of Singelgracht en Korevaarstraat. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020168
Kaart met plattegrond van Leiden, van Oost Nieuwland. De kaart geeft het stadsgedeelte tussen de Garenmarkt, korte Raamsteeg, Levendaal en de Weststraat thans deel van de Korevaarstraat weer. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020167
Kaart met plattegrond van Leiden, van het stadsgedeelte tussen de Steenschuur, Garenmarkt, middelste Raamsteeg, en Sint Jacobsgracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Het gebied beslaat thans circa de helft oostelijk van het van der Werffpark. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020166
Kaart met plattegrond van Leiden, van de straten tussen de huidige Doezastraat en Korevaarstraat. De kaart geeft de Jan van Houtkade Vestwal, Hoefstraat, St. Jacobsgracht en Garenmarkt weer. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Caerte vande nieu straeten in tnieulant tussen de Coepoorts ende Zijtgraften" Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1598 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020165
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de nieuw ontworpen Bakkersteeg thans Pelikaanstraat, tussen de Haarlemmerstraat en Achtergracht thans Van der Werffstraat. gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020163
Kaart met plattegrond van Leiden. De kaart geeft de Mierennest, Bouwen Louwen en Duizendraadsteeg weer. Gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Litho in kleur naar een oude tekening uit het eind van de 16e eeuw, zie Secr. Archief 1575-1851, inv.nr. 31. Vergelijkbaar is de losse gekleurde uitgave PV902.27. Overige vervaardigers: Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020162
Kaart met plattegornd van Leiden, met de Zijlsingel. De kaart geeft de singel tussen de Zijlpoort en Hogewoerdspoort weer. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 2 maart 1675. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1675 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020161
Kaart met plattegrond van Leiden, met een gedeelte van de Zuidsingel en de Langestraat. Gesigneerd en gedateeerd, februari 1666. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1666 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020160
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18a en PV1022.18b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020159
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18a en PV1022.18c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020158
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18b en PV1022.18c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020157
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020156
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16a en PV1022.16b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020155
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16a en PV1022.16c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020154
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16b en PV1022.16c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020153
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020152
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-c-d-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020151
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-c-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020150
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020149
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-c-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020148
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 b-c-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020147
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14 a-b-c-d. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020146
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-b-c-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020145
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-b-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020144
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020143
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020142
Kaart met plattegrond van Leiden, met de Waardgracht en Nieuwe Rijn. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Vrijwel identiek aan PV1022.13a. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020141
Kaart met plattegrond van Leiden, met de Waardgracht en Nieuwe Rijn. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Vrijwel identiek aan PV1022.13b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020139
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-c-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020138
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020137
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020136
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020135
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Langestraat, Singelstraat thans Weverstraat en Kaarsstraat thans Kaarsenmakersstraat tussen de Binnenvestgracht en Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020134
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Langestraat, Singelstraat thans Weverstraat en Kaarsstraat thans Kaarsenmakersstraat tussen de Binnenvestgracht en Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 ongeveer 2 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Toon kaarten 1 - 50 van 178 in totaal.  per pagina