Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
71554 086
Kaart met landerijen in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met passer en kompas. Blad is genummerd 86. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 1 dag geleden 5 controlepunten
Lei001000572
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 7 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001000546
Kaart van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden van Den Haag tot de Beeklaan. Bestaande uit vier bladen. Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 7 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001021110
Kaart van een deel van Nederland. Met teks: "Landkaart van het thans genaamde Holland, zoo als dat, in 't begin der vijfde eeuwe, door de Vriezen, Saxers, Warners, Britten, Engelschen, Sclaaven en 't overschot der Batavieren, Salers, Quaden en Franken bewoond wierdt". Gemerkt r.b. I.Deel Fol. 233. Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 7 dagen geleden 13 controlepunten
Lei001021111
Kaart van Nederland. Met tekst: "Pars II. Fresiae Haereditariae a Mosa in Kinnemum, quae hodie Hollandia, sub Henricis, et Suevis". Universae cum latissime patuit nomen Post emigrationem Francorum: Saxonumq: accessionem". Gemerkt: r.b. pag. 425. I. Deel. en l.o. G. de Broen fecit. Uit Halma I. 425. Overige vervaardigers: Broen, G. de|Halma, Franoois|Alting, Menso Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 7 dagen geleden 19 controlepunten
Lei001021055
Bestek No. 26. Schaal:1.500. Schaal profielen: 1:100. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1934 8 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001001521
Plattegronden van Susanna-Hoeve, Gemeente Oudshoorn en Clara Hoeve, Gemeente Bodegraven. Schaal 1 : 2857 Overige vervaardigers: Mulder Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1860 8 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001001530
Kopie uit het "Chaertbouck van alle landen competerende'd abdije van Rhijnsburg." Door Symon Aernts van Buningen, aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag. Overige vervaardigers: Buningen, Symon Arendsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1901 8 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001021108
Kaart van Nederland. Met tekst: "Summaria Descriptio Fresiae Universae cum latissime patuit nomen Post emigrationem Francorum: Saxonumq: accessionem". Gemerkt: r.b. I Deel. pag. 333 en midden onder G. de Broen fecit Amsterdam. Uit Halma I. 333. Overige vervaardigers: Halma, Franoois|Alting, Menso|Broen, G. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 8 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021107
Kaart van een deel van Nederland. Met tekst: "Descriptio Frisiae Haereditariae, inter Scaldim et Kinnemum sub Carolinis". Overige vervaardigers: Alting, Menso|Halma, Franoois|Broen, G. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 8 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021114
"Statum Potentissimae Batavorum Reipublcae sev Provincias VII Foederatas exhibente Jo. Bapista Homanno Norimbergae" Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
9 dagen geleden 10 controlepunten
Lei001019697
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden, met tekst: "Lugdunum Batavorum. Leyden in Hollant". Met opstanden en namen van torens, hoofdstraten en grachten. Bovenaan de wapens van Holland en Leiden. Rechtsonder gemerkt: "40". Overige vervaardigers: Guicciardini, Lodovico Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1567 9 dagen geleden 10 controlepunten
Lei001001693
"Kaart van de Hofstede Rijksdorp, met aanhoorigheden gelegen onder de Gemeente Wassenaar, Katwijk en Valkenburg. Zoodanig die ten overstaan van Notaris F.M. Schmolck zal worden geveild en verkocht te 's Gravenhage den 19de en 26ste October 1854." Schaal 1 : 5000 Overige vervaardigers: Aken, L.A.C. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1854 9 dagen geleden 13 controlepunten
Lei001003058
Plattegrond met de situatie en palenplan voor de Waard. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1969 22 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001019686
Stadsplattegrond van Leiden van de situatie rond de stadsvergroting van ca. 1294. Zoals PV310 maar zonder paginanummering p. 26 weggekrast, met de toevoegingen: titel "L'Ancienne Ville de Leide", rechtsonder gemerkt "1" en een kompas. Ook met cartouche en de verklaring. Uit: P. van der Aa , Les delices de Leide, une des celebres villes de läó»Europe, Leiden 1712. p. 12. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1712 22 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002836
Plattegrond van de spoorbaan en een langs de spoorbaan staand gebouwtje tranformatorhuisje bij de Vink. Doorsneden en situatie. Overige vervaardigers: Stedelijke Lichtfabrieken Leiden Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1914 22 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002839
Situatieplattegrond met doorsneden. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1957 22 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021094
Kaart van een deel van Europa. Met tekst: Claudii Ptolomaei Tabula Germaniae Magnae. Naar Menso Alting. Gemerkt r.b.I. Deel. pag. 1. a. Uit Halma, I, Ia. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 22 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021102
Kaart van Nederland. Met tekst: "Landkaart van het Eyland der Batavieren en der aangrenzende volken, ten tijde van N.Claudius Drusus Germanicus". Gemerkt: r.b. I deel Fol 45. Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1734 22 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001020988
"Caerte van't weylant dat Christiaen Ians zoo Laakencoper vna meninge is aan partyen tot warmoeslant te verhuyeren volgens afpalinge conform dese afbeeldinge." Landerijen tussen de "Heerwech na Soeterwou" en de "Vliet na Lammen." Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 ongeveer een maand geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020993
"Gront Caerte van den Tuyn van Sr. Jan Jans Orlers gelegen buyten de Koepoort, aen de west sijde van den Heerwech In den Ambagte van Soeterwoude." Tuinen aan de huidige Herenstraat. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Lei001020994
Tuingrond bij de Leuvenbrug aan de huidige Herenstraat bij de Leuvenstraat en Staalwijkstraat. Overige vervaardigers: Gulick, A. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1647 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Minuutplan swalmen sectie b blad 02 min11108b02
Minuutplan van gemeente Swalmen, Limburg, sectie B, blad 02.
1831 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Warmond j douw 1667
Wandkaart in Huys te Warmont
1667 ongeveer een maand geleden 7 controlepunten
Veldwerk 106 ldn01 f
1941 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Min08100f01
1832 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Weddesteeg
1939 ongeveer 2 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001000571
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001002792
Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, gebied deels in het Bon Nieuwmaren. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001021115
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. 32 x 42 cm 18e eeuw Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 ongeveer 2 maanden geleden 11 controlepunten
Lei001020982
Gebied bij de splitsing van de huidige Hoge Morsweg en Lage Morsweg tussen Hoge Morsweg en de Rijn. Met afbeelding van het Gerecht van Leiden. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1634 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021006
Kaart van land met afbeelding van het Gerecht van Leiden en drie volmolens van de stad, gelegen tussen de Hoge Morsweg en Galgewater. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1658 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021005
"De gronden die tusschen de Sijl ende Hoogewoerts Poorten tot verwijdingh van des Stadts Vestgraft, mitsgaders het maecken van nieuwe Cingel en Cingelsloot van d elanden aldaer gelegen afgenoomen sal werden." 22 februari 1675. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1675 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001021009
Bij de splitsing van Hoge- en lage Morsweg, gelegen tussen de Morsweg en Galgewater. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1675 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020996
Ontwerptekening van het gedeelte vanaf de Zoeterwoudse Singel tot na de huidige Bloemistenlaan. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020997
Ontwerptekening van het gedeelte vanaf de Zoeterwoudse Singel tot na de huidige Bloemistenlaan. Met aangegeven de bomen en verharding. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 2 maanden geleden 3 controlepunten
Minuutplan amsterdam sectie d blad 02 min07005d02
Kadastraal minuutplan van Amsterdam sectie D, blad 02, Westelijke Eilanden, 1832.
1832 2 maanden geleden 6 controlepunten
Lei001000580
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000581
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Composit trekvaart 25procent 486tm492
Hulpkaart voor de deelkaarten 486 t/m 492.
2018 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000582
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris|Walle, Andries van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000585
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000586
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000584
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000587
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000577
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris|Walle, Andries van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001000588
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris|Walle, Andries van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 3 controlepunten
Composit trekvaart 25procent 496tm501
Hulpkaart voor de deelkaarten 496 t/m 501.
2018 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001001664
Kopietekening naar een kaart van J. Pietersz. Dou uit 1622. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Jansen, C.G.J. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
2 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001001663
Kaart van landerijen van de heer van Wassenaar gelegen ten zuiden van het dorp Wassenaar tussen de Heerweg en de Kerkdam. Schaal 1 : 1.750 Overige vervaardigers: Coenzoon, Jacob Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
2 maanden geleden 1 controlepunt
Toon kaarten 1 - 50 van 1299 in totaal.  per pagina