Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001017872
Kaart van bon Zuid Rijnevest, met percelen buiten de Hogewoerdspoort betrokken bij de uitbreiding van de stad. Gebied tussen de huidige Kraaierstraat, Veerstraat, Nieuwe Rijn en Levendaal. Niet gesigneerd. Overige vervaardigers: Dou, Johannes|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1656 1 dag geleden 5 controlepunten
Lei001001717
Tekening door J. de Sauvage, naar een oude kaart van Jan Potter, 18 mei 1584. Overige vervaardigers: Sauvage, Jacob de|Potter, Jan Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1802 1 dag geleden 3 controlepunten
Lei001020987
Kaart van gronden waarop de buitenplaats "Buitenrust" is gesticht. Gebied ongeveer gelegen tussen de Vliet, 3 octoberstraat en Stadhouderslaan. Overige vervaardigers: Bolstra, Melchior Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1754 1 dag geleden 4 controlepunten
Lei001020986
"Gelegen in het ambacht van Soeterwoude". Gebied ongeveer gelegen tussen de Vliet, 3 octoberstraat, Stadhouderslaan en deels tot de Herenstraat. Overige vervaardigers: Campen, P. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1791 1 dag geleden 4 controlepunten
Lei001020992
"De grootheyt van de Tuyen en de Landen, gelegen binnen stads vrijdaom langs de Cingel, aen de oostsijde van de Koepoort". Linker blad van een kaart in twee bladen. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
583 039b
Kaart met landerijen in Weipoort, Zoeterwoude. Genummerd rechtsboven 39. Met passer. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001000167
"De loop vande Rhijn ende Maes, door het vereenigde Nederland uyt de gemeente caerten hier soo gebracht als tot demontratien der Sevenbergse Waterkenners noodig is, doch het beloop des Vaerwaters vna het Hollants diep na de Marck door Sevenberge voornoemt is hier onder maet gerstelt op order vna de Ed. Achtbare Heeren Drossaert Borgemeesters en Regeerders der Stede Sevenberge." Overige vervaardigers: Luchtenburgh, A. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1691 ongeveer 2 maanden geleden 100 controlepunten
Lei001021122
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 ongeveer 2 maanden geleden 51 controlepunten
Lei001000228
Kaart van Leiden en omgeving met aanduiding van de oude kastelen en huizen Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer 2 maanden geleden 23 controlepunten
Lei001002998
Stadsplattegrond met de voormalige Rijnsburgse Poort, Societeit Amicitia, Molen De Valk en de uitspanning Zomerzorg. Overige vervaardigers: Schaap, J.W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1865 ongeveer 2 maanden geleden 4 controlepunten
Min06005d01
2018 ongeveer 2 maanden geleden 78 controlepunten
71554 080
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Wassenaar. Gesigneerd en gedateerd Jan Pietersz. Dou, 30 maart 1652 en 1668. Aan de bovenkant is een los stuk perkament aan het blad gezet. Bladen zijn genummerd 80 en 81. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1652 2 maanden geleden 3 controlepunten
584 037
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Valkenburg. Gesigneerd 2 maal Johannes Dou, gedateerd 30 maart 1652 en 19 maart 1668. Genummerd rechtsboven 37. Met kompas. Aan de bovenzijde zit een los stukje perkament geplakt. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 6 controlepunten
583 038a
Kaart met landerijen in Stompwijk. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 040a
Kaart met landerijen in Zoeterwoude. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 040b
Kaart met landerijen in Zoeterwoude. Genummerd rechtsboven 40. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 041b
Kaart met landerijen in Zoeterwoude. Genummerd rechtsboven 41. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 042a
Kaart met landerijen in Zoeterwoude. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 042b
Kaart met landerijen in Lisserbroek. Genummerd rechtsboven 42. Tekening in kleur op papier. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 2 maanden geleden 4 controlepunten
583 019
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Warmond. Links tekst in een cartouche met bandwerk. Met passer en kompas Genummerd rechtsboven 19. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met de titel: "Caert boeck van alle de landen toecoemende de weesen tot leiden anno 1593", door landmeter Simon Aerntsz. Bruningen. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving 583_002. Overige vervaardigers: Aerntsz. Bruningen, Simon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1593 3 maanden geleden 5 controlepunten
Nl ldnral bi lb 75526 153
1904 3 maanden geleden 3 controlepunten
584 016
2 kaarten met landerijen in Stompwijk en Voorschoten. Links en rechts gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Rechter blad genummerd 16. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden 4 controlepunten
584 018
2 kaarten met landerijen in Voorschoten. Rechterblad is genummerd 18. Beide bladen gesigneerd door Jan Pietersz. Dou. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden 4 controlepunten
584 020a
Kaart met landerijen in Voorschoten. Gesigneerd door Jan Pietersz. Dou. Uit het kaartboek met landerijen in het bezit van het Heilige Geest Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht, nr 17. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden 4 controlepunten
584 020b
Kaart met landerijen in Voorschoten. Gesigneerd 2 maal Jan Pietersz. Dou, gedateerd 1607 en 1634. Rechterblad is genummerd 20. Met kompas. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden 4 controlepunten
584 024a
Kaart met landerijen in Voorschoten. Gesigneerd door Jan Pietersz. Dou. Met passer en kompas. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden Niet gegeorefereerd
584 022b
Kaart met landerijen in Voorschoten. Genummerd rechtsboven 22. Gesigneerd door Jan Pietersz. Dou. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 3 maanden geleden 4 controlepunten
Tip tot sportparklaan
(In 1 mozaïek)
1886 4 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001001510
Situatie en dwarsprofielen zijn op schaal 1 : 500 en op schaal 1 : 100. Toegangsweg vloeivelden zijn op schaal 1 : 50. Bestek 16 Overige vervaardigers: Gemeente Leiden Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1911 4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001001522
Plattegrond van Zions Hoeve Gemeente Oudshoorn. Schaal 1 : 2500 Overige vervaardigers: Mulder Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1888 4 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001001663
Kaart van landerijen van de heer van Wassenaar gelegen ten zuiden van het dorp Wassenaar tussen de Heerweg en de Kerkdam. Schaal 1 : 1.750 Overige vervaardigers: Coenzoon, Jacob Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001000288
Kaart van de duinen en landerijen tussen Katwijk aan Zee en Katwijk Binnen in de omgeving van de Zeeweg. Kopie door C.G.J. Jansen naar een authentieke kopie naar de kaart van M.Bolstra Overige vervaardigers: Jansen, C.G.J.|Bolstra, M. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020988
"Caerte van't weylant dat Christiaen Ians zoo Laakencoper vna meninge is aan partyen tot warmoeslant te verhuyeren volgens afpalinge conform dese afbeeldinge." Landerijen tussen de "Heerwech na Soeterwou" en de "Vliet na Lammen." Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Kad kaart leiden wijk v lei001021883
Tekening, zonder titel en signatuur, met schaalstok in ellen en Rijnlandse roeden, in kleur met daarop de wijken aangegeven en met bijbehorende kaarten van de 8 wijken op 7 bladen, wijk 2 en 3 op 1 blad, zie PV409.1 tm PV409.8. De plattegrond geeft de situatie weer tussen 1826 de bouw van de Wittepoortkazerne en 1828 de aanleg van de Rooms-Katholieke begraafplaats. Wijk V: Noordvest oost en west.
2018 4 maanden geleden 3 controlepunten
Zuidelijk van schoonoord
(In 1 mozaïek)
1886 4 maanden geleden 3 controlepunten
Kom schoonoord met dnummering
1886 4 maanden geleden 3 controlepunten
584 032
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Wassenaar. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 32. Met cartouche en kompas. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 5 controlepunten
584 034
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Wassenaar en Valkenburg. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 34. Met kompas. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 084
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Alphen. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 84. Met kompas en cartouche. Met later toegevoegd handschrift. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000.
1606 4 maanden geleden 6 controlepunten
584 084
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Alphen. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 84. Met kompas en cartouche. Met later toegevoegd handschrift. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
584 076b
Kaart met landerijen in Hazerswoude. Gesigneerd Johannes Dou, 20 mei 1671. Genummerd rechts boven 76. Kaarten zitten in een andere volgorde in het kaartboek: 76a, 77, 78b, 79, 78a, 76b, 78c, 80. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 072
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Koudekerk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 72. Met passer en cartouche. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 036b
Kaart met landerijen in Katwijk en Valkenburg. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou en Johannes Dou, gedateerd 1668. Genummerd rechtsboven 36. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 043a
Kaart met landerijen in Noordwijk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 8 controlepunten
584 043b
Kaart met landerijen in Lisse. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 43B. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 044b
Kaart met landerijen in Voorhout. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou, gemeten 16 maart 1613 en 16 augustus 1606; en gesigneerd Johannes Dou, gedateerd 1 december 1642 en 24 juli 1647. Rechts is een strook perkament omgevouwen. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 4 controlepunten
584 052
2 kaarten met landerijen in Oegstgeest. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Rechter kaart is genummerd 52. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 maanden geleden 6 controlepunten
584 050a
Kaart met landerijen in Oegstgeest. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 5 maanden geleden 4 controlepunten
584 050b
Kaart met landerijen in Oegstgeest. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 50. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 5 maanden geleden 4 controlepunten
584 054a
Kaart met landerijen in Oegstgeest. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met passer en kompas. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 5 maanden geleden 12 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 1288 in totaal.  per pagina