Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Zuidelijk van schoonoordkopie
2021 ongeveer een maand geleden 3 controlepunten
Lei001020114
Kaart met plattegrond van de erven en opstallen van het voormalig klooster der Jacobinessen achter de academie aan de 5e Binnenvestgracht gelegen. Met aan de oostkant Rapenburg 69, aan de noordkant de tuin van het Rapenburg 65-67 en aan de westkant de Doelengracht. Titel: "Dits de caerte van de huysinge ende erve bij meester Gerrit Hoogeveen in huere genoomen van de nonnen convente eertijts geweest"De illustratie is dorsaal gemerkt: "Ontfangen van Merwen 31 januari, 1585, Journaal IIIc XXIX verso." Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1585 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020169
Kaart met plattegrond van Leiden, van Oost Nieuwland. De kaart geeft het stadsgedeelte tussen Levendaal, Singel en Zijdegracht weer. Dit is thans het gebied tussen het Levendaal, Geregracht de voormalige Vest of Singelgracht en Korevaarstraat. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019751
Ingekleurde kaart met plattegrond van Leiden, bijgewerkt naar de plattegrond van J. Dou, zie ook PV337 met aanduiding van de 5e en 6e vergroting, met cartouche en schaal. Zonder prospekt profiel van de stad. Linksboven een kompas. Met namen en opstanden van de voornaamste gebouwen. Overige vervaardigers: Dou, Johannes|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1760 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020130
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de Zuidsingel en de Langestraat die geveild en verkocht zouden worden op 6 en 7 februari 1660. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Met titel: "Grondt Chaerte van Erven die te coop verveylt sullen werden op den VI ende VIIe Februarij 1660". Gesigneerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019754
Kaart met plattegrond van Leiden, vergelijkbaar met PV384.1. In kleur aangegeven een verdeling van de stad in vier delen. Bijgewerkt naar de plattegrond van J. Dou, zie ook PV337 met aanduiding van de 5e en 6e vergroting, met cartouche en schaal. Linksboven een kompas. Met namen en opstanden van de voornaamste gebouwen. Bovenaan een strook met prospekt profiel van de stad Leiden met namen bij de gebouwen en de tekst "" De Stad Leyden". Uit Jan Jansz. Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 1760, p. 3. Kaart staat ook bekend onder nummer 013819, in 2002 als unieknummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Dou, Johannes|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1760 5 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001019686
Stadsplattegrond van Leiden van de situatie rond de stadsvergroting van ca. 1294. Zoals PV310 maar zonder paginanummering p. 26 weggekrast, met de toevoegingen: titel "L'Ancienne Ville de Leide", rechtsonder gemerkt "1" en een kompas. Ook met cartouche en de verklaring. Uit: P. van der Aa , Les delices de Leide, une des celebres villes de läó»Europe, Leiden 1712. p. 12. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1712 5 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020172
Kaart met plattegrond van Leiden, van de Binnenvestgracht en Geregracht, een fragment van de samenvloeiing van de Geregracht met de Binnenvestgracht met de brug over de Geregracht. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 5 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020031
Plattegrond met de Hoogstraat tussen de Visbrug en de Sint Jansbrug. Met tekst: "Form vande strate tusschen de Vis brugge en S.Jans brugge". Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 5 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020124
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg met de Varkenmarkt Het Sand, Groenhazengracht en Doelengracht met een ontwerp voor de Doelenpoort en links daarvan een huis met trapgevel. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 5 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019694
Kaart met stadsplattegrond van Leiden en omgeving, met 8-regelige tekst in het Latijn: "Leijda, Batavorum Lugdunum vulgo Leyden, Concinna edificiorum et incolarum frequetia pulcherrimum nitidisimumq. opp.ab Hispanis osidione cinctum, ab Auriacis autem comeatus invectione leberatum Anna parte salutis CICICLXXIIII". Met onder andere de plaatsen Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Sassenheim, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk en Noordwijk. Kaart is afkomstig uit: G. Braun en F. Hogenberg, Civitatis Orbis terrarum Coloniae, 1572-1618. Tekst aan de achterzijde van het blad: "Leyda" en 46 regelige tekst in het Latijn, "Cum enim ....". Overige vervaardigers: Braun, G.| Hogenberg, F.|Lieferinck, Hans Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1574 5 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020166
Kaart met plattegrond van Leiden, van de straten tussen de huidige Doezastraat en Korevaarstraat. De kaart geeft de Jan van Houtkade Vestwal, Hoefstraat, St. Jacobsgracht en Garenmarkt weer. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Caerte vande nieu straeten in tnieulant tussen de Coepoorts ende Zijtgraften" Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1598 6 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001020073
Kaart met een grondstuk buiten Leiden, ten noordwesten van de stad. Met kompas, passer en cartouche met titel: "Caerte van de Lopsen boomgaerden genaamdt de Vrouwen boomgaert". Gesigneerd en gedateerd, 20 januari 1573. Overige vervaardigers: Arentsz., Lucas Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1573 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020174
Kaart met plattegrond van Leiden, van een perceel aan de Hoefstraat tussen de Hoefstraat en de Vestwal thans Jan van Houtkade ongeveer tegenover de zuidwestelijke hoek van de Garenmarkt de voormalige Oosterlingeplaats. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Caert vande opslach teynde dOosterlingplaets". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020176
Kaart met plattegrond van Leiden, van een erf aan de Sint Josefsteeg thans Sionsteeg, hoek Maredorpsche Achtergracht thans St. Michielsteeg. Gelegen in het bon Overmare landzijde. Gesigneerd en gedateerd, 29 juli 1610. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 6 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020132
Kaart met plattegrond van leiden, met de erven aan de oostzijde van de Waardgracht en aan de westzijde van de Singelstraat thans Weverstraat welke op 23 october geveild en verkocht zouden worden. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Met titel: "Chaerte van de Erven jegenwoordigh afgepaelt staende aen oostseyde vande Waertgraften aende westseyde vande Cingelstraet, welke op den XXIII October te coop verveylt sullen werden". Gesigneerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1658 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020154
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16b en PV1022.16c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020133
kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Langestraat, Singelstraat thans Weverstraat en Kaarsstraat thans Kaarsenmakersstraat tussen de Binnenvestgracht en Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020134
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Langestraat, Singelstraat thans Weverstraat en Kaarsstraat thans Kaarsenmakersstraat tussen de Binnenvestgracht en Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020138
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020137
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020136
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020144
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020143
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020141
Kaart met plattegrond van Leiden, met de Waardgracht en Nieuwe Rijn. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Vrijwel identiek aan PV1022.13b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020152
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-c-d-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020151
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-c-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020150
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-b-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020149
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 a-c-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020148
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 b-c-d-e-f. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020147
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14 a-b-c-d. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020146
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-b-c-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020135
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Langestraat, Singelstraat thans Weverstraat en Kaarsstraat thans Kaarsenmakersstraat tussen de Binnenvestgracht en Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020139
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-c-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020142
Kaart met plattegrond van Leiden, met de Waardgracht en Nieuwe Rijn. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Vrijwel identiek aan PV1022.13a. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020145
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht bij de Groenesteeg. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.14a-b-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 11 januari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020161
Kaart met plattegrond van Leiden, met een gedeelte van de Zuidsingel en de Langestraat. Gesigneerd en gedateeerd, februari 1666. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1666 6 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020153
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Oranjegracht en aan de Waardgracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.15 b-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 1 februari 1663. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1663 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020162
Kaart met plattegornd van Leiden, met de Zijlsingel. De kaart geeft de singel tussen de Zijlpoort en Hogewoerdspoort weer. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 2 maart 1675. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1675 6 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020177
Kaart met plattegrond van Leiden, van et gedeelte tussen de Oude Vest en Caeciliastraat. gelegen in het bon Overmare Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1613 8 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020173
kaart met plattegrond van Leiden, van de erven langs de Vestwal, tussen het Levendaal en de Zijdegracht, waar eerst de vervuilde Binnenvestgracht lag. Dit is thans het gebied aan de westzijde van de Geregracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Gront caerte vande nieugeordonneerde straet ende Erven om Huijsen daerop te bouwen langs ende binnen de Vestwal, tussen het Levendael ende Sijtgracht, daer te voren de gantsche vervuilde Binnenvestgracht was". Gedateerd, niet gesigneerd. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1651 9 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020171
Kaart met plattegrond van Leiden, van de percelen langs de Binnenvestgracht tussen het Levendaal en de Zijdegracht, thans de westzijde van de Geregracht en omgeving. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Gront caerte vande gelegenheydt der huysen staende langs de vervuylde Binnenvestgracht tusschen het Levendaal en Sijdtgracht binnen Leyden". gesigeerd en gedateerd, 18 mei 1646. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 9 maanden geleden 3 controlepunten
0001 kaart bildt 1505a
2020 9 maanden geleden 3 controlepunten
K4 8954
Kaart van Van Campen in vier delen met nieuwe huisnummers uit 1871
1879 9 maanden geleden 5 controlepunten
Min08236b01
Kadasterkaart
1832 10 maanden geleden 7 controlepunten
Min08236b02
1832 10 maanden geleden 7 controlepunten
Min08236e03
1830 10 maanden geleden 10 controlepunten
Lei001019834
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VI Buurt 24, Maredorp noordwest. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 10 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019833
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VI Buurt 23, Maredorp midden zuid. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 10 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020088
Kaart met plattegrond van het bon Kerkvierendeel. Met het gebied tussen Hooigracht, Heerensteeg tegenwoordig Hooglandsekerksteeg, Middelweg en Koppenhinksteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 10 maanden geleden 4 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 183 in totaal.  per pagina