Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001021898
Plattegrond van het gebied dat wordt begrensd door de Trekvliet, de spoorlijn Leiden-Utrecht en het Rijn-Schiekanaal. Schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
6 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021972
Plattegrond Schaal 1:1.000. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021904
Plattegrond met daarop aangegeven de voorstellen tot uitbreiding van Leiden. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021900
Situatie en profielen. Overige vervaardigers: Verhagen, Kuiper en Gouwetor, Architectenbureau Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021878
Plattegrond schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Verhagen, Kuiper en Gouwetor, Architectenbureau Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021874
Kadastrale kaart, schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021902
Stadsplattegrond met in kleurencode de per wijk benoemde bestemmingplannen met verklaringslijst. Bijgewerkt tot 22 februari 1974. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
12 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001001707
Kaart der grensscheiding, genaamd Dooyse. Tussen de heerlijkheden van Esselijkerwoude en Voshol en de dorpen Woubrugge en Langeraar in den Heerewegschen polder. Overige vervaardigers: Hoorn, Jacob van|Bolstra, M. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1741 12 dagen geleden 1 controlepunt
Lei001021974
Plattegrond Schaal 1:1.000. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
12 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021899
Plattegrond van het gebied dat wordt begrensd door de Trekvliet, de spoorlijn Leiden-Utrecht en het Rijn-Schiekanaal. Schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021836
Situatie, aanzicht en doorsneden. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1843 13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021877
Plattegrond schaal 1:500. Profielen schaal 1:200. "Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 1981". Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021875
Kadastrale kaart, schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
13 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001001510
Situatie en dwarsprofielen zijn op schaal 1 : 500 en op schaal 1 : 100. Toegangsweg vloeivelden zijn op schaal 1 : 50. Bestek 16 Overige vervaardigers: Gemeente Leiden Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1911 13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001000354
Plattegrond der terreinen van de H.IJ.S.M. van station tot Leede te Warmond. Schaal 1 : 500. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021991
"Met de Ringvaart en Dijk voor de droogmaking gegraven." Blad 3 van een kaart in 8 bladen. Totale omvang 15,5 x 464 cm. September 1850. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1850 13 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021989
"Met de Ringvaart en Dijk voor de droogmaking gegraven." Blad 1 van een kaart in 8 bladen. Totale omvang 15,5 x 464 cm. September 1850. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1850 13 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001017814
Plattegrond van Leiden in 4 delen. Doortrek van een kadastrale kaart, van de vestwallen en singels met de bebouwing. Zuid. 3e van 4 bladen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 13 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001020992
"De grootheyt van de Tuyen en de Landen, gelegen binnen stads vrijdaom langs de Cingel, aen de oostsijde van de Koepoort". Linker blad van een kaart in twee bladen. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 13 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001020991
"De grootheyt van de Tuyen en de Landen, gelegen binnen stads vrijdaom langs de Cingel, aen de oostsijde van de Koepoort". Rechter blad van een kaart in twee bladen. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 13 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021955
"Gront Caerte van seker Stuck weylant daer een Lijnwerf sal gemaect werden ....... gelegen tusschen den Hoogen Morsdijck ende den Rijn schuyns over de sluys van d' oude Vliet" Tekening in kleur op perkament. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1649 13 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001020941
Ingekleurde kaart met stadsplattegrond van Leiden en omgeving, met 8-regelige tekst in het Latijn: "Leijda, Batavorum Lugdunum vulgo Leyden, Concinna edificiorum et incolarum frequetia pulcherrimum nitidisimumq. opp.ab Hispanis osidione cinctum, ab Auriacis autem comeatus invectione leberatum Anna parte salutis CICICLXXIIII". Met onder andere de plaatsen Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Sassenheim, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk en Noordwijk. Kaart is afkomstig uit: G. Braun en F.Hogenberg, Civitatis Orbis terrarum Coloniae, 1572-1618. Tekst aan de achterzijde van het blad: "Leida"en 47 regelige tekst in het Latijn. Aan de rechter zijde en onderzijde korter ingekaderd. Overige vervaardigers: Hogenberg, F.|Lieferinck, Hans|Braun, G. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1574 13 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001021931
Kaart met stadsplattegrond van Leiden. Tekst: "Gront-Caerte van alle de water-Canalen binnen Leijden". Kaart met de grachten met namen. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1648 13 dagen geleden 10 controlepunten
Lei001021960
"Kaart van eenige slooten comende ut de Oude Vliet en respondeeren op de sloot comende op de nieuwe watermollen aan staende buijten de Wittepoort ontrent dat Bosshuijsser watteringe" tussen Rijn- en Schiekade en Korte Vliet. Tekening in kleur. Rechthebbende: Rechtenvrij
1644 13 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021987
Situatieschets van de Brittenburg en naaste omgeving in 1702. 18-05-1737. Overige vervaardigers: Heijningen, Dirk van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1737 18 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021959
"Alle de afgesneden Landen, aende Noort ende Westzijde vande Boshuijser Scuijfmolensloot, buijten de Witte poort, vande singel deser Stede Leijden beginnende, Westwaerts ....... leggende". Met afbeelding van de molen van de Boshuizerpolder. Kaart van het gebied tussen de Trekvaart en de Vliet. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 19 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021947
Partieel uitbreidingsplan Leiden-Noord VIB herziening 1962, bestemmingsplan. Gebied tussen de Sumatrastraat, Willem de Zwijgerlaan en de Zijl gebied van de huidige Coratijn- en Paramaribostraat. Bestemmingen der gronden benevens aanduidigen, schaal 1:200 profielen. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
19 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021879
Plattegrond schaal 1:2.500. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
19 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021835
Kaart met situatie en profielen in verband met de droogmaking van de Haarlemmermeer. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1843 19 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021936
Kaart met plattegrond van Leiden, na de 6e vergroting, gekleurd naar een verdeling van de stad in 13 afdelingen. Met namen en opstanden van gebouwen. Boven over de gehele breedte van de prent de tekst: "Lugduni Batavorum Vulgo Leyden sic ultimo amplificati delineatio". Linksboven een kompas, linksonder de verklaring "Notularum Explicatio" 1-27, met drie figuren vergelijkbaar met de plattegrond van de Kleine Hagen van 1675 PV370C2 en middenonder de schaal. Oude adres van F. de Wit is weggekrast geen sporen meer te zien en adres van I. Covens en C. Mortier te Amsterdam zijn midden onderaan de prent toegevoegd. Overige vervaardigers: Wit, F. de| Mortier, C.|Covens, I Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1680 19 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021978
Plattegrond Schaal 1:2.500 met verklaringen en aanduidingen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
19 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021942
Kaart met plattegrond van Leiden, na de 6e vergroting, gekleurd in blauw de 96 gebuurten en het terrein van de buskruitramp in 1807. Met namen en opstanden van gebouwen. Boven over de gehele breedte van de prent de tekst: "Lugduni Batavorum Vulgo Leyden sic ultimo amplificati delineatio". Linksboven een kompas, linksonder de verklaring "Notularum Explicatio" 1-27, met drie figuren vergelijkbaar met de plattegrond van de Kleine Hagen van 1675 PV370C2 en middenonder de schaal. Oude adres van F. de Wit is weggekrast geen sporen meer te zien en adres van I. Covens en C. Mortier te Amsterdam zijn midden onderaan de prent toegevoegd. Overige vervaardigers: Covens, I| Mortier, C.|Wit, F. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1680 20 dagen geleden 11 controlepunten
Lei001021838
"Vervatende geheel Rhijnlandt ende Suytkennemerlandt, mitsgaders een gedeelte van Delflandt, Amstellandt ende het Sticht van Uytrecht." Overige vervaardigers: Aa, Pieter van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1724 20 dagen geleden 15 controlepunten
Lei001021990
"Met de Ringvaart en Dijk voor de droogmaking gegraven." Blad 2 van een kaart in 8 bladen. Totale omvang 15,5 x 464 cm. September 1850. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1850 21 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021993
"Met de Ringvaart en Dijk voor de droogmaking gegraven." Blad 5 van een kaart in 8 bladen. Totale omvang 15,5 x 464 cm. September 1850. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1850 27 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021826
"Gelegen in Rijnland, Anstelland, Utrecht als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot de Graaflijkheyt, Korteraar, Aarlanderveen en d'Proostdij". Overige vervaardigers: Ottens, P.|Kraakhorst, L. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1742 28 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021806
Ontwerpplan voor nieuwbouw op het Waardeiland. Overige vervaardigers: Fisher-Friedman, San Francisco Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021975
Plattegrond Schaal 1:1.000 Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001000330
Kaart van het Emmapark te Oegstgeest. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021983
Opgemaakt in 1840, naar de kadestrale kaart. Bij erfstelling van Mr. Louis Trip was het huis met bijbehorende landen aan Leiden vermaakt, onder genot van vruchtgebruik door derden. Het huis werd omstreeks 1830 afgebroken Overige vervaardigers: Wit, F. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1840 ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021821
Waarop aangegeven alle openbare gebouwen, kerken, enz. Schaal: 1:7.500 Overige vervaardigers: Vereniging van Villa- en Huizenverhuurders Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021852
Kadastrale kaart, schaal 1:2.500. Situatie van de bebouwing tussen Timorstraat, De Zijl, Lage Rijndijk en Driftstraat. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021842
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing begrensd door de Rijn, Dr. Lelylaan, Leeghwaterstraat en Lage Morsweg. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021843
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing begrensd door de Hoge Rijndijk, Kanaalweg, Roomburgerlaan en Burggravenlaan. Overige vervaardigers: Boersma, J. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021844
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing begrensd door de Roomburgerweg en de Hoge Rijndijk. Overige vervaardigers: Boersma, J. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021845
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing in Transvaal. Overige vervaardigers: Berg, J. v.d. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021846
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing begrensd door de Haagweg, Korte Vlietkanaal, Stinksloot en Churchillaan. Overige vervaardigers: Boersma, J. Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021847
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing begrensd door de Haagweg, Potgieterlaan, Akkerhof, Duinhof en Churchillaan. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021848
Kadastrale kaart, schaal 1:2.500. Situatie van de bebouwing tussen het Utrechtse Jaagpad en de Hoge Rijndijk. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001021849
Kadastrale kaart, schaal 1:1.000. Situatie van de bebouwing in het noordelijke gedeelte van De Kooi. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 1436 in totaal.  per pagina