Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Bilhamer's kaart van de schansen tijdens het beleg van leiden
De zogenaamde Bilhamerkaart. Plattegrond van de stad en omgeving met de versterkingen Voskuyl, Pelburg, de Quakel, schans op de Dwars Watering, Leiderdorp, Lammen- en Waddinger Schans.
20 dagen geleden Niet gegeorefereerd
Bilhamer's kaart van de schansen tijdens het beleg van leiden
De zogenaamde Bilhamerkaart. Plattegrond van de stad en omgeving met de versterkingen Voskuyl, Pelburg, de Quakel, schans op de Dwars Watering, Leiderdorp, Lammen- en Waddinger Schans.
20 dagen geleden Niet gegeorefereerd
Lei001019692
Kleurenfoto van de originele kaart van de stad Leiden van P. Sluyter. Met De Waard in het oosten en de steenplaatsen in het westen. Met muren en torens van de stad. Uitvoerig weergegeven zijn de hoofd waterwegen en verder drie kerken, het stadhuis, lakenramen aan de Hoefstraat, kalkovens en steenplaatsen, Huis ter Zijl, Galgenveld, Minnebroedersklooster, Bushuyssen, het Leprozenhuis buiten de Wittepoort en het Spangertshuis Spanjaardenhuis buiten de Rijnsburgerpoort en de kapel van Lopsen. De kaart diende bij een procesvoering door Holland in 1549 voor de Grote Raad. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1972 20 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001020179
Kaart met plattegrond van Leiden, van het St. Elisabethgasthuis en het Hof van Zessen beiden thans Caeciliastraat 16. Gelegen in het bon Overmare Landzijde. Met titel: "Platte gront van de Huizingen staande in 't Blok tusschen de Ouwde vest en de Kamp". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 6 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020076
Litho naar PV951.2, kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Uit: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 6 maanden geleden 4 controlepunten
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 7 maanden geleden 3 controlepunten
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 7 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 7 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 7 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Schouteinde puttershoek 1832
Schouteinde Puttershoek 1832
2022 7 maanden geleden 3 controlepunten
Leiden map
Map of Leiden City as of 1614
1614 8 maanden geleden 5 controlepunten
Whatsapp image 2022 07 19 at 11.27.24 am
Uitbreidingsplan Bernard Buurman voor Leiden Noord - 1948
2022 8 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001020014
Plattegrond 41, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de Hoygraft". Kaart van de Hooigracht. Gelegen in het bon kerkvierendeel. Bijlage XLI, 1584. Losbladige verzameling litho's in kleur door T. Hooiberg naar de kaarten van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, uit: Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt Leyden, met vermelding van de straat- en perceelbreedten en van de eigenaars van de percelen 1588-1597 en Chaertbouc van de Stadts Wateren, met opgave van de minimaal vereiste breedten, de breedten van de aanliggende percelen en de eigenaars daarvan 1583-1589, gemaakt voor W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Overige vervaardigers: Pleyte, W.|Hooiberg, Tiemen|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 10 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001020072
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met percelen aan de noordzijde van de Ververstraat. Met tekst: "Gront-caerte van 12 Erven langs de suijdsijde vant oosteijnde van de Verwersgracht", het huidige terrein van de Ververshof tussen de 3e Binnevestgracht en Ververstraat. Gesigneerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1650 11 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020101
Kaart met plattegrond van het bon Marendorp Rijnzijde, van het gebied tussen de huidige Koestraat en Havenplein. Met titel: "Grontteckeninge van de twe opgevolde plaetsen aende suyt- en noortsyde des uitgangs vande ouide Zylepoort deser stede Leyden". Gesigneerd en gedateerd, 1645 1/5. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020097
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, zoals PV982.8 maar met een andere verdeling van de erven. Van het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020096
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, met het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Met een verdeling van de erven. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020080
Kaart met een stuk land gelegen tussen de huidige Steenstraat, Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt en St. Aagtenstraat. Gelegen in het bon Hogemorsch. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1609 12 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020065
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met het gebied rond de Zijlpoort, de Haven tot aan de Lage Rijndijk. Met titel: "Caerte vande vertonninge tusschen Binnenvestgracht en nieuwe Zijlsingel sloot ... aldaer de nieuwe Zijllenpoort en valbruggen sal gestelt werden". Gesigneerd en gedateerd, 16 maart 1645. Rechthebbende: Rechtenvrij
1645 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020113
Kopie van een plattegrond van de situatie rond de Marepoort bij de Mare en trekvaart op Haarlem en singels. Gelegen in het bon Nieuwmaren. Kopie uit 1888 naar een kaart uit 1656, met tekst: 'Blad 1 van de kaart der Trekvaart van Leiden op Haarlem, opgemeten decb, 1656, in het archief van Rijnland. Overige vervaardigers: Oud Archief Rijnland|Couvee, D.J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1888 12 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020029
Plattegrond 49, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte vant voorlant opten Rijn". Kaart van de voorkant met uitzicht op de Rijn. Bijlage LV, 1583. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 12 maanden geleden 4 controlepunten
Dou 1614 map of leiden 4096 pd
Kaart uit 1614 van heel Leiden ter referentie, gevonden op de wikipedia site Publiek Domein, Erfgoed Leiden.
1614 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020106
Kaart met plattegrond van het bon Nieuwmaren, met het gebied tussen de Maredijk en Steenstraat. Titel: "Caerte van Tuynen ghelegen in den vridomme van de stadt Leyden". Gesigneerd en gedateerd, november 1601. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1601 12 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020095
Kaart met 4 tekeningen op 1 blad van het bon Marendorp Rijnzijde, met het stadsgedeelte tussen Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en Oude Rijn. Titel: "Verdelinge van de op te vollen waterige gronden tot erven aen beyde de syden den uytgangen van Sylepoort binnen Leyden". Gedateerd, 6 december 1644. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019998
Plattegrond 26, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van straet leggen in Marendorp beginnen an de Reinsburge poort strecken tot die Vrouwekerk". Kaart van het gedeelte tussen de Rijnsburgerpoort en de Vrouwekerk Maredorp. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W.|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019724
Plattegrond van de belangrijkste wateren rond Leiden. Met verklaring A-G, van de route vanuit de stad tot in de Korte Vliet. Titel: "Ruwe utbeelding van Boshuijser wateringe en hoe men wt deselve tot de Oude Vliet geraken can". Rechthebbende: Rechtenvrij
1648 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020078
Litho in zwart wit naar PV951.2, proefdruk, gecorrigeerde druk van PV951.2b. Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Voor de uitgave: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020077
Litho in zwart wit naar PV951.2, proefdruk. Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Voor de uitgave: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020087
Kaart met plattegrond van het Kerkvierendeel. Met gebied tussen de Middelweg, Hooglandsekerkgracht en Koppenhinksteeg weer. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020083
Plattegrond van Leiden. Kaart van de ligging van Molen de Put welke op het bolwerk bij de Morspoort is gelegen, ten zuiden ervan. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020086
Kaart met plattegrond van het bon Hogewoerd, stadsdeel tussen Hogewoerd, Wielmakerssteeg en Vrouwensteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020119
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadgedeel tussen Noordeinde, de Weddesteeg, Vestesloot en Veststeeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020118
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg, stadsdeel tussen Noordeinde en Galgewater. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020104
Kaart met plattegrond van het bon Nicolaasgracht, met het gebied tussen Middelstegracht, Oude Rijn en 3e Groenesteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020068
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met percelen aan de Haven, tussen de West en Oost Havenstaat. Met tekst: "Gront caerte van provisionele herrooyinge in de Havenstraat". Gesigneerd en gedateerd, 22 mei 1645. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020089
Kaart met plattegrond van het bon Kerkvierendeel. Met het gebied tussen de Hooigracht, Hooglandsekerkkoorsteeg en Heerensteeg tegenwoordig Hooglandsekerksteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020093
Kaart met plattegrond van het bon Marendorp Rijnzijde, met het stadsgedeelte tussen de Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en de Oude Rijn. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020126
Kaart met plattegrond van de percelen tegenwoordig Rapenburg 65 en Doelensteeg 8 stal en koetshuis, bij de scheiding en deling van de nalatenschap van professor Abraham Heidanus aan zijn zoon Carel in 1679 toebedeeld. Schaal 1:162. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1679 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020120
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadsdeel tussen het Rapenburg, Groenhazengracht, Varkenmarkt en Noordeinde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020007
Plattegrond 35, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van Steenschuier beginnende an de Vliet streckend tot an de Nonnensteech". Kaart van het gedeelte Steenschuur/ Rapenburg tussen de Vollersgracht Langebrug en Nieuwsteeg 1587, bijlage XXII samengevoegd met een kaart van de Steenschuur, het gedeelte tussen de Vliet en de Nonnensteeg 1587, bijlage XXIII, en het Rapenburg tussen de Kloksteeg en de Houtstraat, 1583, bijlage XXIV. Losbladige verzameling litho's in kleur door T. Hooiberg naar de kaarten van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, uit: Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt Leyden, met vermelding van de straat- en perceelbreedten en van de eigenaars van de percelen 1588-1597 en Chaertbouc van de Stadts Wateren, met opgave van de minimaal vereiste breedten, de breedten van de aanliggende percelen en de eigenaars daarvan 1583-1589, gemaakt voor W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Overige vervaardigers: Pleyte, W.|Hooiberg, Tiemen|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019756
Kaart met plattegrond van Leiden, zoals PV386.1, maar gekleurd naar de vergrotingen van de stad. Zonder namen, met opstanden van de voornaamste gebouwen. Linksboven de titel, wapen van Leiden en adres van Wed. A.Honkoop en A. Kallewier, 1762. Linksonder de verklaring A-H en 1-39. Middenonder kompas en schaal. Overige vervaardigers: Honkoop, wed. A.|Kallewier, A.|Mieris, F. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1762 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019752
Kaart met plattegrond van Leiden, vergelijkbaar met PV384.1. Ingekleurd naar de 27 bonnen. Bijgewerkt naar de plattegrond van J. Dou, zie ook PV337 met aanduiding van de 5e en 6e vergroting, met cartouche en schaal. Linksboven een kompas. Met namen en opstanden van de voornaamste gebouwen. Bovenaan een strook met prospekt profiel van de stad Leiden met namen bij de gebouwen en de tekst "" De Stad Leyden". Uit Jan Jansz. Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 1760, p. 3. Kaart staat ook bekend onder nummer 013817, in 2002 als unieknummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Dou, Johannes|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1760 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019762
Kaart met plattegrond van Leiden, zoals PV386.1, maar gekleurd naar de 8 vendels van de Schutterij, anders gekleurd dan PV386.6b Op het blad met de hand bijgeschreven tekst. Met opgave van de Compagnieen, titel met de hand bijgeschreven. Zonder namen, met opstanden van de voornaamste gebouwen. Linksboven de titel, wapen van Leiden en adres van Wed. A.Honkoop en A. Kallewier, 1762. Linksonder de verklaring A-H en 1-39. Middenonder kompas en schaal. Overige vervaardigers: Kallewier, A.|Mieris, F. van|Honkoop, wed. A. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1762 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019779
Kaart met stadsplattegrond van Leiden, als PV408.1, maar gekleurd naar de wijken, niet genummerd. Bijgewerkt met aanduiding van het station en de spoorlijn Leiden-Haarlem in 1843. Met titel: "Plattegrond der Stad Leyden volgens opneming in de jare 1825". Linksonder en onder de verklaring A-Z, a-z en 1-57, bekroond door het wapen van Leiden. Met enkele namen buiten de stad. Met adres: Te Leyden van C.C. van der Hoek, S.v.d.Pauw 1825. Kaart staat ook bekend onder nummer 013895, in 2002 als uniek nummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Paauw, S. van der|Hoek, C.C. van den Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1825 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019753
Kaart met plattegrond van Leiden, vergelijkbaar met PV384.1. In kleur aangegeven de grenzen van de parochies. Bijgewerkt naar de plattegrond van J. Dou, zie ook PV337 met aanduiding van de 5e en 6e vergroting, met cartouche en schaal. Linksboven een kompas. Met namen en opstanden van de voornaamste gebouwen. Bovenaan een strook met prospekt profiel van de stad Leiden met namen bij de gebouwen en de tekst "" De Stad Leyden". Uit Jan Jansz. Orlers, Beschrijvinge der stad Leyden, 1760, p. 3. Overige vervaardigers: Dou, Johannes|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1760 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019759
Kaart met plattegrond van Leiden, zoals PV386.1, maar gekleurd naar de 8 vendels van de Schutterij. Zonder namen, met opstanden van de voornaamste gebouwen. Linksboven de titel, wapen van Leiden en adres van Wed. A.Honkoop en A. Kallewier, 1762. Linksonder de verklaring A-H en 1-39. Middenonder kompas en schaal. Overige vervaardigers: Kallewier, A.|Honkoop, wed. A.|Mieris, F. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1762 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019765
Kaart met plattegrond van Leiden, zoals PV386.1, maar gekleurd naar de wijken van de predikanten. Zonder namen, met opstanden van de voornaamste gebouwen. Linksboven de titel, wapen van Leiden en adres van Wed. A.Honkoop en A. Kallewier, 1762. Linksonder de verklaring A-H en 1-39. Middenonder kompas en schaal. Overige vervaardigers: Mieris, F. van|Honkoop, wed. A.|Kallewier, A. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1762 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019763
Kaart met plattegrond van Leiden, zoals PV386.1, maar gekleurd naar de kwartieren van de Huiszittenmeesters. Op het blad met de hand bij geschreven tekst. Zonder namen, met opstanden van de voornaamste gebouwen. Linksboven de titel, wapen van Leiden en adres van Wed. A.Honkoop en A. Kallewier, 1762. Linksonder de verklaring A-H en 1-39. Middenonder kompas en schaal. Overige vervaardigers: Kallewier, A.|Honkoop, wed. A.|Mieris, F. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1762 ongeveer een jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020063
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met aanwijzing van de percelen. Tekst: "Gront Caerte vande nieuwe vergrootingh der stadt Leijden buijten de Syle poort". Gesigneerd Claes Arentsz Colevelt en gedateerd, 26 October 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020064
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met het gebied tussen de West en Oost Havenstraat. Met titel: "Gront Caerte vande nieuwe vergrootingh der Steede Leijden buijten de Sijlepoort, sijnde den derden teerlingh". Gesigneerd en gedateerd, 4 november 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 122 in totaal.  per pagina