Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
K4 8954
Kaart Van Campen 1879
1879 ongeveer 21 uur geleden 3 controlepunten
Lei001002897
Indelingsplattegrond voor de bouw van woningen. Overige vervaardigers: Schaap, J.W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
9 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002740
Plattegrond met uitbreidingsplan en verklaringslijst. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1930 9 dagen geleden 71 controlepunten
Lei001021132
Kaart met een gedeelte van Zuid-Holland. Overige vervaardigers: Florisz van Berckenrode, Balthasar Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
9 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021127
"tussen den Rijndijck ten noorden, de Lantscheydinge ten Suyden, Voorschoterwech of Doedinxlaen ten westen en Copieren Cade ten oosten besloten, sulckz als men meent te selve in eene polder te besluyte en met vier molens te bemalen." Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 9 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021098
Kaart van Nederland en delen van Duitsland en Belgie, met tekst: Summaria Descriptio Germaniae Inferioris Antiquae cis et ultra Rhenum .... Gemerkt r.b. I Deel pag I. b. Uit Halma, I, I.b. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 9 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021097
Kaart van Nederland, met tekst: Typus Frisiae Veteris inter Rheni medium Ostium et Amisiam .... Naar Bernardo Schotano en Sterringga. Gemerkt: l.o. F.Halma 1718; r.b Pag. I a. II Deel. Met rechtsonder een afbeelding van een plant, links onder twee wildemannen met knots, links boven elf regelige tekst op een vaan omringd door zeegoden. Overige vervaardigers: Halma, Franoois Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1718 12 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021096
Kaart van Zeeland, in de Romeinse tijd. Met tekst: "Landkaart verbeeldende de twee Romeynsche heirbaanen of groote wegen in het eyland der Batavieren". Gemerkt l.b. I. Deel fol. 180 en r.b. I. Deel fol. 181. Uit: Gerard van Loon, Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid, en op welke wyze der zelver landen door de Fransche koningen veroverd zijn. Beschryving der aloude regeeringwyze van Holland. Eerste deel. Leiden, Pieter van der Eyk. Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 12 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021111
Kaart van Nederland. Met tekst: "Pars II. Fresiae Haereditariae a Mosa in Kinnemum, quae hodie Hollandia, sub Henricis, et Suevis". Universae cum latissime patuit nomen Post emigrationem Francorum: Saxonumq: accessionem". Gemerkt: r.b. pag. 425. I. Deel. en l.o. G. de Broen fecit. Uit Halma I. 425. Overige vervaardigers: Broen, G. de|Halma, Franoois|Alting, Menso Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 15 dagen geleden 18 controlepunten
Lei001010418
Reproductie van de plattegrond van Leiden van Pieter Bast. Titel "Lugduni Batavor. Leyden in Hollant" en opdracht in rijk geornamenteerd schild met Minerva en Justitia. Rechtsboven een kompas, rechtsonder passer en jaartal in de cartouche en linksonder een cartouche met Leids wapen en leeuw. Plattegrond in vogelvlucht. Overige vervaardigers: Bast, Pieter Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
15 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021099
Kaart van Nederland in de Romeinse tijd. Met tekst: "Descriptio Agri Frisii Antiqui Aliorumque trans Rhenum qui hodie sunt in dicione VII. Foederatorum. Links boven Malorix en Verritus twee aanvoerders van de Friezen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 15 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021095
Kaart van Nederland, met de tekst: "Schetze van de Gesteldheid van Nederland, kort voor het begin van onze tijdrekening, volgens de oudste berigten opgemaakt door den schrijver". Uit E.M.Engelbregts 1731-1807, De aloude staat en geschiedenissen der verenigde Nederlanden, 1784. Overige vervaardigers: Engelberts, E.M.|Krevelt, A. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 18 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021100
"Descriptio veteris Agri Batavi et Frisii Antiqui omnisque regionis quae hodie est in dicione VII. Aliorumque trans Rhenum qui hodie sunt in dicione VII. Foederatorum cis et ultra Rhenum". Gemerkt: r.b.I Deel pag I. c. Uit Halma I. I. c. Overige vervaardigers: Alting, Menso|Halma, Franoois Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 18 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021109
Kaart van Nederland. Met tekst: "Summaria Descriptio Fresiae Universae cum latissime patuit nomen Post emigrationem Francorum: Saxonumq: accessionem". Gemerkt: r.b. I Deel. pag. 114 en rechts onder G. de Broen fecit. Uit Halma I. 114. Overige vervaardigers: Halma, Franoois|Alting, Menso|Broen, G. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 18 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021104
Kaart van Nederland. met tekst: "Landkaart van het Eyland der Batavieren zoals dat ten tijde van Keyzer Nero, door Paullinus Pompeius is bedijkt geworden". Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 ongeveer 2 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001021101
"Descriptio Agri Batavi Aliorumque, qui hodie cis Rhenum in dicione VII. Foederatorum. Gemerkt: r.b. I Deel. pag 113. Uit Halma I. 113. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001019700
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden, met tekst: "Lugdunum Batavorum. Leyden in Hollant". Met opstanden en namen van torens, hoofdstraten en grachten. Bovenaan de wapens van Holland en Leiden. Zoals PV325.B met kleine detail verschillen, onder en boven ingekort binnen de gravure, niet gemerkt met "40". Overige vervaardigers: Guicciardini, Lodovico Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1567 ongeveer 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001019697
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden, met tekst: "Lugdunum Batavorum. Leyden in Hollant". Met opstanden en namen van torens, hoofdstraten en grachten. Bovenaan de wapens van Holland en Leiden. Rechtsonder gemerkt: "40". Overige vervaardigers: Guicciardini, Lodovico Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1567 ongeveer 2 maanden geleden 8 controlepunten
Lei001019916
Kaart van leiden met titel: "Plattegrond der Gemeente Leiden 1956, voorstel wijkindeling t.b.v. volkstelling 1960". Schaal 1:10.000. Gemerkt K4 1319b. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1960 2 maanden geleden 6 controlepunten
Lei001000319
Kaart van de eigendomsgronden van Huis ter Duin Maatsch. "De toekomst en Offem", allen te Noordwijk. Schaal 1 : 5000. Overige vervaardigers: Stedelijke Lichtfabrieken Leiden Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
2 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001001194
Kaart van Noordwijk, "Blad No. 382" van de Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:25.000." verkend in 1875, uitgegeven in 1887. Overige vervaardigers: Topografische Dienst Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1887 2 maanden geleden 3 controlepunten
71554 278
Kaart over 3 bladen, met landerijen in Hazerswoude. Op blad 2 gesigneerd en gedateerd Jan Janszn Dou, 12 april 1641; Johannes Dou, 10 mei 1671 en Johannes Dou, 23 september 1667. Met op blad 2 en 3 later toegevoegd handschrift. Met kompas. Bladen zijn genummerd 278 , 287? en 279. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Jansz.|Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1641 2 maanden geleden 6 controlepunten
71554 272
Kaart met landerijen in Hazerswoude. Gesigneerd en gedateerd, Johannes Dou, 10 mei 1652. Met kompas en passer. Bladen zijn genummerd 272 en 273. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1652 2 maanden geleden 3 controlepunten
71554 092
Kaart met landerijen in Katwijk. Gesigneerd en gedateerd Jan de Smet, 1684. Met later toegevoegd handschrift, gedateerd 1700. Deze kaart bevindt zich aan de achterzijde van het rechter blad van kaart PV71554_087_01. Blad is genummerd 92 etc. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Smet, Jan de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1684 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 087
Kaart met landerijen in Katwijk. Twee maal gesigneerd door Jan Pietersz. Dou, gesigneerd 1635. Met een later toegevoegde handschrift, gedateerd 1700. Tussen blad 86 en 87 zit een stukje perkament met een stuk grond, zie 71554_087_01, gedigitaliseerd met deze kaart erachter. Blad is genummerd 87. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 085
Kaart met landerijen in Valkenburg. Gesigneerd en gedateerd Antoni Gulick, 1683. Blad is genummerd 85. Met passer en kompas. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Gulick, Antoni van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1683 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 083
Kaart met landerijen in Valkenburg. Gesigneerd en gedateerd Jan Pietersz. Dou, gemeten 1621 en Jan Jansz Dou, 1668. Blad is genummerd 83. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten van landerijen. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Jansz.|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1621 2 maanden geleden 5 controlepunten
71554 082
Kaart met landerijen in Valkenburg. Gesigneerd en gedateerd Jan Pietersz. Dou, zonderjaar, Jan Janszoon Dou 1639. Met kompas. Blad is genummerd 82. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten van landerijen. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Dou, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 078
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Wassenaar. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Bladen zijn genummerd 78 en 79. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 074
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Wassenaar. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Bladen zijn genummerd 74 en 75. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 4 controlepunten
71554 086
Kaart met landerijen in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met passer en kompas. Blad is genummerd 86. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001000572
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001000546
Kaart van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden van Den Haag tot de Beeklaan. Bestaande uit vier bladen. Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 2 maanden geleden 6 controlepunten
Lei001021110
Kaart van een deel van Nederland. Met teks: "Landkaart van het thans genaamde Holland, zoo als dat, in 't begin der vijfde eeuwe, door de Vriezen, Saxers, Warners, Britten, Engelschen, Sclaaven en 't overschot der Batavieren, Salers, Quaden en Franken bewoond wierdt". Gemerkt r.b. I.Deel Fol. 233. Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 2 maanden geleden 13 controlepunten
Lei001021055
Bestek No. 26. Schaal:1.500. Schaal profielen: 1:100. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1934 2 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001001521
Plattegronden van Susanna-Hoeve, Gemeente Oudshoorn en Clara Hoeve, Gemeente Bodegraven. Schaal 1 : 2857 Overige vervaardigers: Mulder Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1860 2 maanden geleden 7 controlepunten
Lei001001530
Kopie uit het "Chaertbouck van alle landen competerende'd abdije van Rhijnsburg." Door Symon Aernts van Buningen, aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag. Overige vervaardigers: Buningen, Symon Arendsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1901 3 maanden geleden 6 controlepunten
Lei001021108
Kaart van Nederland. Met tekst: "Summaria Descriptio Fresiae Universae cum latissime patuit nomen Post emigrationem Francorum: Saxonumq: accessionem". Gemerkt: r.b. I Deel. pag. 333 en midden onder G. de Broen fecit Amsterdam. Uit Halma I. 333. Overige vervaardigers: Halma, Franoois|Alting, Menso|Broen, G. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 3 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001021107
Kaart van een deel van Nederland. Met tekst: "Descriptio Frisiae Haereditariae, inter Scaldim et Kinnemum sub Carolinis". Overige vervaardigers: Alting, Menso|Halma, Franoois|Broen, G. de Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021114
"Statum Potentissimae Batavorum Reipublcae sev Provincias VII Foederatas exhibente Jo. Bapista Homanno Norimbergae" Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
3 maanden geleden 10 controlepunten
Lei001001693
"Kaart van de Hofstede Rijksdorp, met aanhoorigheden gelegen onder de Gemeente Wassenaar, Katwijk en Valkenburg. Zoodanig die ten overstaan van Notaris F.M. Schmolck zal worden geveild en verkocht te 's Gravenhage den 19de en 26ste October 1854." Schaal 1 : 5000 Overige vervaardigers: Aken, L.A.C. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1854 3 maanden geleden 13 controlepunten
Lei001003058
Plattegrond met de situatie en palenplan voor de Waard. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1969 3 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001019686
Stadsplattegrond van Leiden van de situatie rond de stadsvergroting van ca. 1294. Zoals PV310 maar zonder paginanummering p. 26 weggekrast, met de toevoegingen: titel "L'Ancienne Ville de Leide", rechtsonder gemerkt "1" en een kompas. Ook met cartouche en de verklaring. Uit: P. van der Aa , Les delices de Leide, une des celebres villes de läó»Europe, Leiden 1712. p. 12. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1712 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001002836
Plattegrond van de spoorbaan en een langs de spoorbaan staand gebouwtje tranformatorhuisje bij de Vink. Doorsneden en situatie. Overige vervaardigers: Stedelijke Lichtfabrieken Leiden Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1914 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001002839
Situatieplattegrond met doorsneden. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1957 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021094
Kaart van een deel van Europa. Met tekst: Claudii Ptolomaei Tabula Germaniae Magnae. Naar Menso Alting. Gemerkt r.b.I. Deel. pag. 1. a. Uit Halma, I, Ia. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 3 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021102
Kaart van Nederland. Met tekst: "Landkaart van het Eyland der Batavieren en der aangrenzende volken, ten tijde van N.Claudius Drusus Germanicus". Gemerkt: r.b. I deel Fol 45. Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1734 3 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020988
"Caerte van't weylant dat Christiaen Ians zoo Laakencoper vna meninge is aan partyen tot warmoeslant te verhuyeren volgens afpalinge conform dese afbeeldinge." Landerijen tussen de "Heerwech na Soeterwou" en de "Vliet na Lammen." Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 3 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020993
"Gront Caerte van den Tuyn van Sr. Jan Jans Orlers gelegen buyten de Koepoort, aen de west sijde van den Heerwech In den Ambagte van Soeterwoude." Tuinen aan de huidige Herenstraat. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 3 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020994
Tuingrond bij de Leuvenbrug aan de huidige Herenstraat bij de Leuvenstraat en Staalwijkstraat. Overige vervaardigers: Gulick, A. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1647 3 maanden geleden 3 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 1300 in totaal.  per pagina