Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001020131
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de oostzijde van de Waardgracht en aan de westzijde van de Singelstraat thans Weverstraat welke op 23 october geveild en verkocht zouden worden. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Met titel: "Chaerte van de Erven jegenwoordigh afgepaelt staende aen oostseyde vande Waertgraften aende westseyde vande Cingelstraet, welke op den XXIII October te coop verveylt sullen werden". Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1658 3 maanden geleden 9 controlepunten
Min08236a02
1832 4 maanden geleden 7 controlepunten
Min08236a03
1832 4 maanden geleden 5 controlepunten
Min08236b03
1832 4 maanden geleden 6 controlepunten
Min08236a04
1832 4 maanden geleden 6 controlepunten
Min08236a01
1832 4 maanden geleden 5 controlepunten
Missing
2024 4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Missing
2024 4 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Hk ztw01 a 245
Nu Leiden
1877 6 maanden geleden 3 controlepunten
Kaart van de graafschappen buuren en culenburg 1761
1791 9 maanden geleden 1 controlepunt
Culemborgblaeu 2 1024x1024 2x
2023 9 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020004
Plattegrond 32, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Volres graft" en "Chaerte van Pieterskerck graft". Kaart van de Vollersgracht samengevoegd met een kaart van de Pieterskerkgracht bijlage XVIIc. Gedateerd 1587. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Dou, Jan Pietersz.|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 2 controlepunten
Lei001020000
Plattegrond 27, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van Bouwen Louwen en Duysentraet steech". Kaart van de Bouwelouwensteeg en Duizendraadsteeg met delen van de Van der Werfstraat Achtergracht en Oude Vest Vestsloot en een een afbeelding van het huis van P.A. van der Werf. Gedateerd 1586. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020002
Plattegrond 30, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, zonder titel, kaart van de huizen aan de Aalmarkt, Vismarkt en Nieuwe Rijn. Bijlage IX en bijlage X. Gebied hoort bij het bon Gasthuisvierendeel. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 8 controlepunten
Lei001020003
Plattegrond 31, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de Volders graft beginnen uyt Rapenburch strecken tot die Kercgraft". Kaart van de Vollersgracht, van het gedeelte tussen het Rapenburg en de Kerkgracht tot aan de Kerkkoorsteeg, met een afbeelding van het Sint Barbara klooster, later Prinsenhof bijlage XIV, XV, XVI en XI. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 8 controlepunten
Lei001020024
Plattegrond 42, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de Hoygraft" en "Chaerte van den Ouden Rijn". Kaart van de Hooigracht en de Oude Rijn. Bijlage XLIVa en XLV, 1585. Losbladige verzameling litho's in kleur door T. Hooiberg naar de kaarten van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, uit: Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt Leyden, met vermelding van de straat- en perceelbreedten en van de eigenaars van de percelen 1588-1597 en Chaertbouc van de Stadts Wateren, met opgave van de minimaal vereiste breedten, de breedten van de aanliggende percelen en de eigenaars daarvan 1583-1589, gemaakt voor W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Overige vervaardigers: Pleyte, W.|Hooiberg, Tiemen|Dou, Jan Pietersz.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020121
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadsdeel tussen Rapenburg, Doelensteeg, Achtergracht thans Doelengracht en de Groenhazengracht. Gedateerd 25 april 1605. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1605 11 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020027
Plattegrond 47, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de grafte lopende achter Marendorp beginnende van de Joseph steech tot in de Maren" en "van S. Ursulen stege, streckende tot die Joseph steech" en "Uyt die stede veste streckende tot S. Ursulen stege". Kaart van de grachten achter Maredorp vanuit de St. Josefsteeg tot aan de Mare gezien 1586, bijlage LI, samengevoegd met een kaart van de gracht die van de St. Ursulasteeg tot aan de St. Josefsteeg loopt 1586 en een met de gracht welke van de stadsvest naar St. Ursulasteeg loopt 1586, bijlage LIII. De kaart geeft ook het St. Cecilia klooster, St. Michiel klooster, St. Ursula klooster en een molen op de wal weer. Overige vervaardigers: Pleyte, W.|Dou, Jan Pietersz.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 11 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019692
Kleurenfoto van de originele kaart van de stad Leiden van P. Sluyter. Met De Waard in het oosten en de steenplaatsen in het westen. Met muren en torens van de stad. Uitvoerig weergegeven zijn de hoofd waterwegen en verder drie kerken, het stadhuis, lakenramen aan de Hoefstraat, kalkovens en steenplaatsen, Huis ter Zijl, Galgenveld, Minnebroedersklooster, Bushuyssen, het Leprozenhuis buiten de Wittepoort en het Spangertshuis Spanjaardenhuis buiten de Rijnsburgerpoort en de kapel van Lopsen. De kaart diende bij een procesvoering door Holland in 1549 voor de Grote Raad. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1972 11 maanden geleden 8 controlepunten
Bilhamerkaart
De zogenaamde Bilhamerkaart. Plattegrond van de stad en omgeving met de versterkingen Voskuyl, Pelburg, de Quakel, schans op de Dwars Watering, Leidendorp, Lammen- en Waddinger Schans.
1717 ongeveer een jaar geleden 9 controlepunten
Lei001020179
Kaart met plattegrond van Leiden, van het St. Elisabethgasthuis en het Hof van Zessen beiden thans Caeciliastraat 16. Gelegen in het bon Overmare Landzijde. Met titel: "Platte gront van de Huizingen staande in 't Blok tusschen de Ouwde vest en de Kamp". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 bijna 2 jaar geleden 5 controlepunten
Lei001020076
Litho naar PV951.2, kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Uit: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 bijna 2 jaar geleden 4 controlepunten
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 bijna 2 jaar geleden 3 controlepunten
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Kadastrale kaart 1832  puttershoek
1832
2022 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Schouteinde puttershoek 1832
Schouteinde Puttershoek 1832
2022 bijna 2 jaar geleden 3 controlepunten
Leiden map
Map of Leiden City as of 1614
1614 bijna 2 jaar geleden 5 controlepunten
Whatsapp image 2022 07 19 at 11.27.24 am
Uitbreidingsplan Bernard Buurman voor Leiden Noord - 1948
2022 bijna 2 jaar geleden 7 controlepunten
Lei001020014
Plattegrond 41, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de Hoygraft". Kaart van de Hooigracht. Gelegen in het bon kerkvierendeel. Bijlage XLI, 1584. Losbladige verzameling litho's in kleur door T. Hooiberg naar de kaarten van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, uit: Chaertbouc van Straten binnen deser Stadt Leyden, met vermelding van de straat- en perceelbreedten en van de eigenaars van de percelen 1588-1597 en Chaertbouc van de Stadts Wateren, met opgave van de minimaal vereiste breedten, de breedten van de aanliggende percelen en de eigenaars daarvan 1583-1589, gemaakt voor W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Overige vervaardigers: Pleyte, W.|Hooiberg, Tiemen|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 ongeveer 2 jaar geleden 7 controlepunten
Lei001020072
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met percelen aan de noordzijde van de Ververstraat. Met tekst: "Gront-caerte van 12 Erven langs de suijdsijde vant oosteijnde van de Verwersgracht", het huidige terrein van de Ververshof tussen de 3e Binnevestgracht en Ververstraat. Gesigneerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1650 ongeveer 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020101
Kaart met plattegrond van het bon Marendorp Rijnzijde, van het gebied tussen de huidige Koestraat en Havenplein. Met titel: "Grontteckeninge van de twe opgevolde plaetsen aende suyt- en noortsyde des uitgangs vande ouide Zylepoort deser stede Leyden". Gesigneerd en gedateerd, 1645 1/5. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020097
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, zoals PV982.8 maar met een andere verdeling van de erven. Van het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020096
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, met het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Met een verdeling van de erven. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020080
Kaart met een stuk land gelegen tussen de huidige Steenstraat, Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt en St. Aagtenstraat. Gelegen in het bon Hogemorsch. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1609 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020065
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met het gebied rond de Zijlpoort, de Haven tot aan de Lage Rijndijk. Met titel: "Caerte vande vertonninge tusschen Binnenvestgracht en nieuwe Zijlsingel sloot ... aldaer de nieuwe Zijllenpoort en valbruggen sal gestelt werden". Gesigneerd en gedateerd, 16 maart 1645. Rechthebbende: Rechtenvrij
1645 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020113
Kopie van een plattegrond van de situatie rond de Marepoort bij de Mare en trekvaart op Haarlem en singels. Gelegen in het bon Nieuwmaren. Kopie uit 1888 naar een kaart uit 1656, met tekst: 'Blad 1 van de kaart der Trekvaart van Leiden op Haarlem, opgemeten decb, 1656, in het archief van Rijnland. Overige vervaardigers: Oud Archief Rijnland|Couvee, D.J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1888 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020029
Plattegrond 49, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte vant voorlant opten Rijn". Kaart van de voorkant met uitzicht op de Rijn. Bijlage LV, 1583. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W.|Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Dou 1614 map of leiden 4096 pd
Kaart uit 1614 van heel Leiden ter referentie, gevonden op de wikipedia site Publiek Domein, Erfgoed Leiden.
1614 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020106
Kaart met plattegrond van het bon Nieuwmaren, met het gebied tussen de Maredijk en Steenstraat. Titel: "Caerte van Tuynen ghelegen in den vridomme van de stadt Leyden". Gesigneerd en gedateerd, november 1601. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1601 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020095
Kaart met 4 tekeningen op 1 blad van het bon Marendorp Rijnzijde, met het stadsgedeelte tussen Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en Oude Rijn. Titel: "Verdelinge van de op te vollen waterige gronden tot erven aen beyde de syden den uytgangen van Sylepoort binnen Leyden". Gedateerd, 6 december 1644. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019998
Plattegrond 26, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van straet leggen in Marendorp beginnen an de Reinsburge poort strecken tot die Vrouwekerk". Kaart van het gedeelte tussen de Rijnsburgerpoort en de Vrouwekerk Maredorp. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen|Pleyte, W.|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001019724
Plattegrond van de belangrijkste wateren rond Leiden. Met verklaring A-G, van de route vanuit de stad tot in de Korte Vliet. Titel: "Ruwe utbeelding van Boshuijser wateringe en hoe men wt deselve tot de Oude Vliet geraken can". Rechthebbende: Rechtenvrij
1648 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020078
Litho in zwart wit naar PV951.2, proefdruk, gecorrigeerde druk van PV951.2b. Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Voor de uitgave: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020077
Litho in zwart wit naar PV951.2, proefdruk. Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, langs de Oude Vest, de Turfmarkt en de Paardemarkt nu Princessekade, gebied deels in het bon Nieuwmaren. Linksmidden een kompas, linksonder een schaal en rechtsonder een cartouche met tekst : "Eenen caerte vant lant ghelegen binnen die vrijdom der stat Leyden buiten die Rinsburghe poort" lees Blauwpoort". Gesigneerd en gedateerd, 5 april 1575. Voor de uitgave: W. Pleyte, Leiden voor 300 jaren en thans, 1874. Bijlage LVIII. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020087
Kaart met plattegrond van het Kerkvierendeel. Met gebied tussen de Middelweg, Hooglandsekerkgracht en Koppenhinksteeg weer. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020083
Plattegrond van Leiden. Kaart van de ligging van Molen de Put welke op het bolwerk bij de Morspoort is gelegen, ten zuiden ervan. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020086
Kaart met plattegrond van het bon Hogewoerd, stadsdeel tussen Hogewoerd, Wielmakerssteeg en Vrouwensteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020119
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadgedeel tussen Noordeinde, de Weddesteeg, Vestesloot en Veststeeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 meer dan 2 jaar geleden 3 controlepunten
Lei001020118
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg, stadsdeel tussen Noordeinde en Galgewater. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 meer dan 2 jaar geleden 4 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 131 in totaal.  per pagina