Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001020066
Kaart met plattegrond met een gedeelte van de Havenbon en Waardbon. Met titel: "Gront Caerte vande vergroting deser Stede Leijden Mitsgaders D'intreckingh van de Oude Voorstadt buijten de Zijlepoort". Gesigneerd en gedateerd, 8 augustus 1645. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 ongeveer een maand geleden 4 controlepunten
Lei001020069
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met staalgronden bij de huidige Haven gelegen aan de zuidzijde op de plaats van de huidige Zijlpoort en Herensingel. Met tekst: "Grontcaerte van de Staelgonden buyten de Sijlepoort aen de zuydtsijde van de Rijn leggende" en aantekeningen voor een nieuw ontworpen gracht, wal en singel. Gesigneerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 5 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020163
Kaart met plattegrond van Leiden. De kaart geeft de Mierennest, Bouwen Louwen en Duizendraadsteeg weer. Gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Litho in kleur naar een oude tekening uit het eind van de 16e eeuw, zie Secr. Archief 1575-1851, inv.nr. 31. Vergelijkbaar is de losse gekleurde uitgave PV902.27. Overige vervaardigers: Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 5 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020125
Kaart met plattegrond van het Noordeinde en de Weddesteeg. 22 februari 1665. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1665 7 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020127
Kaart met plattegrond van Leiden, met de ontworpen uitbreiding tussen de Herengracht en Binnenvestgracht Binnen Oostsingel met de Waardbon en het Noordelijk gedeelte van Noord Rijnevest. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1656 7 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020165
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de nieuw ontworpen Bakkersteeg thans Pelikaanstraat, tussen de Haarlemmerstraat en Achtergracht thans Van der Werffstraat. gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 7 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020167
Kaart met plattegrond van Leiden, van het stadsgedeelte tussen de Steenschuur, Garenmarkt, middelste Raamsteeg, en Sint Jacobsgracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Het gebied beslaat thans circa de helft oostelijk van het van der Werffpark. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 7 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020037
Kaart van het bon Gasthuys-vierendeel, tussen Breestraat, Borresteeg, Boommarkt en Kakelaarsteeg. Met titel "Caerte vant bon van Gasthuys-vierendeel". Borresteeg of Bornsteeg, ookwel Rijnstraat geheten, heet tegenwoordig Kabeljauwsteeg. Kakelaarsteeg, ookwel Gouden Leeuwsteeg geheten, liep van de Breestraat tussen nr 38 en 40 naar de Bloemmarkt, nu opgeheven. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 7 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020030
Kaart met percelen aan de Nieuwstraat en Burgsteeg in het bon Burgstreng. Gesigneerd en gedateerd I P D, 15-06-1605. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1605 7 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020040
Kaart met de omgeving rond Aalmarkt en Hoogstraat. Met titel: "De plaet, daer voorleden jaer de plating vant Huys ter Lucht tegenwoordich vernieut en opgebout door de Heer Silvester van Swanenburch afgerooyt ende uyt de gront opgemetselt is, belent aende zuydtsyde met den Rhijn by de St. Jansbrugge ende ten westen de Mare". Gesigneerd en gedateerd 29-01-1655. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1655 7 maanden geleden 4 controlepunten
Zuidelijk van schoonoordkopie
2021 11 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020174
Kaart met plattegrond van Leiden, van een perceel aan de Hoefstraat tussen de Hoefstraat en de Vestwal thans Jan van Houtkade ongeveer tegenover de zuidwestelijke hoek van de Garenmarkt de voormalige Oosterlingeplaats. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Caert vande opslach teynde dOosterlingplaets". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 ongeveer een jaar geleden 4 controlepunten
Lei001020137
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-c-d-e. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 meer dan een jaar geleden 4 controlepunten
0001 kaart bildt 1505a
2020 meer dan een jaar geleden 3 controlepunten
K4 8954
Kaart van Van Campen in vier delen met nieuwe huisnummers uit 1871
1879 meer dan een jaar geleden 5 controlepunten
Min08236b01
Kadasterkaart
1832 meer dan een jaar geleden 7 controlepunten
Min08236b02
1832 meer dan een jaar geleden 7 controlepunten
Min08236e03
1830 meer dan een jaar geleden 10 controlepunten
Lei001020175
Kaart met plattegrond van de situatie van molen De Oranjeboom , voorheen Het Kalf, aan de Zoeterwoudsesingel bij het einde van de Zijdegracht thans Korevaarstraat, Geregracht en 4e Binnenvestgracht. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 bijna 2 jaar geleden 1 controlepunt
Lei001020179
Kaart met plattegrond van Leiden, van het St. Elisabethgasthuis en het Hof van Zessen beiden thans Caeciliastraat 16. Gelegen in het bon Overmare Landzijde. Met titel: "Platte gront van de Huizingen staande in 't Blok tusschen de Ouwde vest en de Kamp". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020170
Kaart met plattegrond van Leiden, van enige percelen aan de Raamsteeg. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020160
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18a en PV1022.18b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020159
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18a en PV1022.18c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020158
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.18b en PV1022.18c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020157
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Kaarsstraat, thans Kaarsenmakersstraat. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. gesigneerd en gedateerd, 4 december 1664. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1664 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020156
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16a en PV1022.16b. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020155
Kaart met plattegrond van Leiden, met het gedeelte Looierstraat en Singelstraat en de gronden tussen de Looierstraat en gracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.16a en PV1022.16c. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1661 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020131
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de oostzijde van de Waardgracht en aan de westzijde van de Singelstraat thans Weverstraat welke op 23 october geveild en verkocht zouden worden. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. Met titel: "Chaerte van de Erven jegenwoordigh afgepaelt staende aen oostseyde vande Waertgraften aende westseyde vande Cingelstraet, welke op den XXIII October te coop verveylt sullen werden". Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1658 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020128
Kaart met plattegrond van Leiden, met een gedeelte van de percelen aan de Binnenvestgracht en op de hoek van de Zuidsingel. Gesigneerd en gedateerd, 15 november 1658. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1658 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020126
Kaart met plattegrond van de percelen tegenwoordig Rapenburg 65 en Doelensteeg 8 stal en koetshuis, bij de scheiding en deling van de nalatenschap van professor Abraham Heidanus aan zijn zoon Carel in 1679 toebedeeld. Schaal 1:162. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1679 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020123
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg, met Binnenvestgracht tussen de Witte Poort en Groenhazengracht tegenwoordig Rembrandtstraat. Titel: "Gront caerte vande wal ende opgevolde Binnevestgracht tusschen Witte poort ende Groenhazengracht". Gesigneerd en gedateerd, 8 december 1645. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020122
Kaart met plattegrond van de percelen aan de Vestwal tussen de Doelensteeg en Sint Catrijne Veststeeg. Met het gedeelte van de Vestwal langs de Witte Singel, ter hoogte van het Paterstraatje. Gesigneerd en gedateerd, 8 augustus 1612. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1612 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020121
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadsdeel tussen Rapenburg, Doelensteeg, Achtergracht thans Doelengracht en de Groenhazengracht. Gedateerd 25 april 1605. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1605 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020120
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadsdeel tussen het Rapenburg, Groenhazengracht, Varkenmarkt en Noordeinde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020119
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg. Met het stadgedeel tussen Noordeinde, de Weddesteeg, Vestesloot en Veststeeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020118
Kaart met plattegrond van het bon Noord Rapenburg, stadsdeel tussen Noordeinde en Galgewater. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020116
Kaart met plattegrond met situatietekening van de betimmering van een gedeelte stadsgrond aan de Molenwerf aan de noordzijde van het Noordeinde. De kaart bevat ook een verklaring van Jan van Hout in het dorso. Gelegen in het bon Noord Rapenburg. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1603 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020113
Kopie van een plattegrond van de situatie rond de Marepoort bij de Mare en trekvaart op Haarlem en singels. Gelegen in het bon Nieuwmaren. Kopie uit 1888 naar een kaart uit 1656, met tekst: 'Blad 1 van de kaart der Trekvaart van Leiden op Haarlem, opgemeten decb, 1656, in het archief van Rijnland. Overige vervaardigers: Oud Archief Rijnland|Couvee, D.J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1888 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020107
Kaart met plattegrond van tuinen aan de singel bij de Maredijk buiten de Marepoort, het gebied aan de huidige Oude Singel, ten westen van de huidige Nieuwe Mare en Oude Mare. Gelegen in het bon Nieuwmaren. het bon Nieuwmaren, met het gebied tussen de Maredijk en Steenstraat. Titel: "Caerte van Tuynen ghelegen in den vridomme van de stadt Leyden". Gesigneerd en gedateerd, 25 juli 1608. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020106
Kaart met plattegrond van het bon Nieuwmaren, met het gebied tussen de Maredijk en Steenstraat. Titel: "Caerte van Tuynen ghelegen in den vridomme van de stadt Leyden". Gesigneerd en gedateerd, november 1601. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1601 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020104
Kaart met plattegrond van het bon Nicolaasgracht, met het gebied tussen Middelstegracht, Oude Rijn en 3e Groenesteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020101
Kaart met plattegrond van het bon Marendorp Rijnzijde, van het gebied tussen de huidige Koestraat en Havenplein. Met titel: "Grontteckeninge van de twe opgevolde plaetsen aende suyt- en noortsyde des uitgangs vande ouide Zylepoort deser stede Leyden". Gesigneerd en gedateerd, 1645 1/5. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1645 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020097
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, zoals PV982.8 maar met een andere verdeling van de erven. Van het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020096
Kaart met plattegrond van het bon Marendijk Rijnzijde, met het gebied aan het einde van de huidige Haarlemmerstraat tussen het Havenplein en de Koestraat. Met een verdeling van de erven. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020095
Kaart met 4 tekeningen op 1 blad van het bon Marendorp Rijnzijde, met het stadsgedeelte tussen Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en Oude Rijn. Titel: "Verdelinge van de op te vollen waterige gronden tot erven aen beyde de syden den uytgangen van Sylepoort binnen Leyden". Gedateerd, 6 december 1644. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020093
Kaart met plattegrond van het bon Marendorp Rijnzijde, met het stadsgedeelte tussen de Haarlemmerstraat, Koestraat en Zijlpoort en de Oude Rijn. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020090
Kaart met perceel aan de Middelweg. Gelegen in het bon Kerkvierendeel. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020089
Kaart met plattegrond van het bon Kerkvierendeel. Met het gebied tussen de Hooigracht, Hooglandsekerkkoorsteeg en Heerensteeg tegenwoordig Hooglandsekerksteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020087
Kaart met plattegrond van het Kerkvierendeel. Met gebied tussen de Middelweg, Hooglandsekerkgracht en Koppenhinksteeg weer. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020086
Kaart met plattegrond van het bon Hogewoerd, stadsdeel tussen Hogewoerd, Wielmakerssteeg en Vrouwensteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 bijna 2 jaar geleden Niet gegeorefereerd
Toon kaarten 1 - 50 van 106 in totaal.  per pagina