Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
584 103
Kaart met met landerijen in Langeweij, tegenwoordig buurtschap Lange Ruige Weide in de gemeente Reeuwijk. Gesigneerd 2 maal Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 103. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 ongeveer 6 uur geleden 4 controlepunten
71554 254
Kaart met landerijen in Langeweij in het sticht Utrecht. Tegenwoordig buurtschap Lange Ruige Weide in de gemeente Reeuwijk. Gesigneerd en gedateerd Jan Pietersz. Dou, 18 juni 1621. Gesigneerd en gedateerd Johannes Dou, 5 mei 1671, in dat jaar werd opnieuw gemeten. Blad is genummerd 254. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1621 ongeveer 7 uur geleden 4 controlepunten
Lei001002827
Kaart met plattegrond van Leiden, van de eenentwintig erven die in het te vergroten stadsgedeelte liggen tussen de Oostdwarsgracht en de Koolstraat. Gesigneerd en gedateerd, 4 februari 1620. Met titel: "Gront Caerte van eenentwintich erven gelegen in de vergrootinge der stede tusschen de Oost dwersgraft ende Colfstraet" Overige vervaardigers: Bilderbeeck, J. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1620 ongeveer 8 uur geleden 5 controlepunten
71554 194
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Kouderkerk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou, 30 november 1619. Bladen zijn genummerd 194 en 195. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1619 ongeveer 9 uur geleden 4 controlepunten
Lei001010494
Kaart van de limietscheidingen tussen de stadsvroonwateren en de bezittingen van het huis van Alkemade. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1618 ongeveer 10 uur geleden 5 controlepunten
Lei001001602
Kaart van landerijen tussen de Doeslaan en de "Grote wateringe". Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1620 1 dag geleden 3 controlepunten
Lei001019791
Kaart met stadsplattegrond van Leiden en omgeving, zoals PV424.1, maar gekleurd in blauw en geel. Na 1842, de aanleg van de spoorlijn Leiden-Haarlem. Met namen bij de voornaamste straten en wateren, aangegeven worden de voornaamste gebouwen. Rechtsboven het wapen van Leiden. Links de verklaring 1-48, linksonder een kompas. Kaart staat ook bekend onder nummer 013938, in 2002 als unieknummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Plantenga, P.B.|Hoogstraten & Gorter, Van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1843 2 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001001565
Plattegrond van de kolk te Leidschendam. Delft kreeg in 1578 vergunning tot het maken van de verlaten. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1618 2 dagen geleden 4 controlepunten
71554 250
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Langeweij in het sticht Utrecht. Tegenwoordig buurtschap Lange Ruige Weide in de gemeente Reeuwijk. Tweemaal gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Kaart is gemaakt naar metingen uit september 1618. Met later toegevoegd handschrift gedateerd 1700. Bladen zijn genummerd 250 en 251. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1616 2 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001000587
Een blad uit een serie van veertig Overige vervaardigers: Walle, Andries van der|Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1656 3 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001017851
Kaart van Marendorp Rijnzijde, met stadsgedeeelte tussen Haarlemmerstraat Straate van Maredorp, Pelikaanstraat Bakkersteeg, Oude Rijn en Sint Jansgracht Koebrugsgraft en de westgrens van het Sint Janshofje. Gesigneerd en gedateerd, 24 december 1616. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1616 3 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001002810
Plattegrond met het gebied tussen de Turfmarkt en Vrouwenkerkhof, m.b.t. de Caeciliastraat tot bij de Sint Ursulasteeg. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1643 3 dagen geleden 2 controlepunten
Lei001019710
Ingekleurde kaart van Leiden met stadsplattegrond. Titel: "Geometrische Grondt-Caerte, der Stad Leyden: met alle sijne Straten, ende wateren ghemaect bij Mer. Jan Pieters. Dou 1614". Plattegrond met opstanden van de voornaamste gebouwen en aanduiding van de vergrotingen 1 tot en met 4. Prospekt van de stad profiel bovenaan. Cartouche met wapen en titel linksboven, Cartouche met schaal rechtsonder. Uit: Jan Jansz. Orlers, Beschijving der Stad Leyden, 1614, blz 34. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 3 dagen geleden 4 controlepunten
71554 094
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Katwijk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Het land is gemeten op 23 september 1613. Bladen zijn genummerd 94 en 95. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1613 3 dagen geleden 3 controlepunten
9cfeb792 3f7d 449f 8687 8867063a5d75
2 Kaarten met landerijen in Warmond. Links gesigneerd en gedateerd, Jan Pietersz. Dou, 4 augustus 1610. Rechts gesigneerd en gedateerd Jan Pietersz. Dou, 20 oktober 1626. Met later toegevoegd handschrift, gedateerd 1700. Met passer. Bladen zijn genummerd 14 en 15. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten van landerijen. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 3 dagen geleden 4 controlepunten
0caf0c6d 50b0 8845 d6a2 48925aaf929a
2 kaarten met landerijen in Warmond. Links gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met later toegevoegd handschrift gedateerd 1700. Rechts gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met later toegevoegd handschrift gedateerd 1698. Bladen zijn genummerd 10 en 11. Uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis, met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1606 3 dagen geleden 8 controlepunten
757c4b2c 71d2 1b33 21e7 ac7b38262e19
2 kaarten met landerijen in Oegstgeest. Links gesigneerd Jan Pietersz. Dou, zonder jaar. Rechts gesigneerd en gedateerd, Jan Pietersz. Dou, 29 november 1627. Later bijgeschreven handschrift gedateerd 1700. Bladen zijn genummerd 50 en 51. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1606 3 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001017866
Kaart van percelen aan de vestwal tussen de Doelensteeg en Sint Catrijne Veststeeg. Met tekst: "... vestwall tussen de Doelsteech en de St Catrijnen veststege .... Gesigneerd en gedateerd, 8 augustus 1612. Gelegen in het bon Noord Rapenburg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1612 4 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001000200
"Kaart van Nederland, aangevende de verdeeling van het Rijk in indeelings-bataljonsdistricten, tevens landweerdistricten. Schaal 1 : 400.000" Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
4 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001000342
Kaart van landerijen in Rijnsburg en Oegstgeest tussen de Vliet en den weg, met de huizen in Rijnsburg. Overige vervaardigers: Jacobs, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1612 4 dagen geleden 4 controlepunten
609e5008 dacf 08f5 eaec e717f67e09de
2 kaarten met landerijen in Stompwijk en Voorschoten. Links en rechts gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Rechter blad genummerd 16. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1606 4 dagen geleden 4 controlepunten
71554 038
Kaart over 2 bladen met landerijen in Oegstgeest. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met later toegevoegd handschrift gedateerd 1648. Met cartouche. Bladen zijn genummerd 38 en 39. Uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 4 dagen geleden 12 controlepunten
E80782fe 8eac 3375 6aee 1939ef92a72f
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Alphen. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 80. Met passer, kompas en cartouche. Kaarten zitten in een andere volgorde in het kaartboek: 76a, 77, 78b, 79, 78a, 76b, 78c, 80. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1606 4 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002793
Kaart met de bon Hoge Morsch, het gebied tussen Galgewater, 1e Binnenvestgracht en Steenstraat. Project van straten in de 4e vergroting van de stad in 1610, maar zonder goedkeuring van het gerecht. Zie voor een dergelijke kaart verkaveling met betrekking tot de vierde vergroting ook onder "Nieuwmaren", PV1002.4. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 4 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001002794
Bon van de Hogemorsch, het gebied rond het Galgewater, de 1e Binnenvestgracht, 2e Binnenvestgracht en Nieuwe Beestenmarkt. Tekening z.j. met goedkeuring door het gerecht 30 december 1611. Plattegrond van Leiden. Kaart met een straten- en erven project in de nieuwe, vierde, stadsvergroting met goedkeuring van het gerecht 30-12-1611. De kaart geeft het gebied tussen het Galgewater, de 1e en 2e Binnenvestgracht en Nieuwe Beestenmarkt e.v. weer. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1611 4 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001017850
Kaart van het bon Marendorp Rijnzijde, stadsgedeelte tussen Haarlemmerstraat strate Maredorp, Hooglandsekerksteeg, Oude Rijn en Pelikaanstraat Bakkersteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1611 4 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001003066
Detailtekening van de Merenwijk ten zuiden van de Veluwemeerlaan, de Velden en de Vlinders, hier genoemd als het gebied 'Stichting Eigen Huis'. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1975 4 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001018395
Plattegrond van Zoeterwoude. Kaart van C.G.J. Jansen eind 19e eeuw naar een tekening gemaakt door van Gulich, 1682, welke op haar beurt naar de tekening van J.Pz.Dou is gemaakt in het kaartboek nummer 7039. Overige vervaardigers: Jansen, C.G.J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1860 4 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001000369
Kaart van het Groot-Waterschap Woerden. In de rechterbenedenhoek de namen der hoofdingelanden of waarslieden van Woerden, Hermelen, Kamerik, Zegveld en Bodegraven. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1690 5 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002715
Plattegrond van de voorgestelde grensverandering zonder dagtekening, met namen. De binnenstad is ongekleurd. Met optekening en handtekening van de maker. De bebouwing in de stad is weggelaten, de singels zijn wel aangegeven. Overige vervaardigers: Campen, H.L.A. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1894 5 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001000327
Kaart van landerijen aan de Poelwetering en de Leiderweg. Overige vervaardigers: Aa, H. van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1708 5 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001000230
Kaart voor vreemdelingenverkeer van Leiden en omstreken. Overige vervaardigers: Spall, C. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
5 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001000358
Kaart met het Voorhout in Den Haag en het dorp Wassenaar. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1611 5 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001001722
Kaart van de landen tussen Leiden, Zoetermeer, de Vliet en de Hogeveense vaart Overige vervaardigers: Swieten, W. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1748 5 dagen geleden 8 controlepunten
Lei001017881
Kaart van de wallen tussen het Galgewater en de Vliet met wijziging van het bastion over de Wittesingel Blauwe bolwerk. Op de kaart "Ontfangen mit brieven van Mr. Anthonisz opten 21 Aprilis 1590". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1588 5 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001017808
Kaart van Leiden met stadsplattegrond. Tekst: "Caerte vertonende de wateren der Stede Leyden mitsgaders de manier om desselve met goet water te verversschen ...". Met verklaring, detailtekeningen, opdracht en passerversiering. Overige vervaardigers: Camphuisen, Joannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 5 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001017860
Kaart met plattegrond van de te verkavelen gronden in de nieuwe, 4e vergroting in 1610. Tekening met maten van het gebied tussen de huidige Nieuwe Beestenmarkt en de Nieuwe Mare. Gelegen in het bon Nieuwmaren. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 5 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001017805
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden met nieuw ontworpen vestingwerken en de verkavelde percelen land in de 4e vergroting. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 5 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001017806
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden met nieuw ontworpen vestingwerken en de verkavelde percelen land in de 4e vergroting. Met opgave van grotoe van de percelen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 6 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001019706
Kaart met stadsplattegrond van Leiden. Met de wallen en de wateren, de Burcht, de Pieterskerk, de Hooglandsekerk, voor de 5de vergroting. Geen namen. Rechtsboven gemerkt "6 Z". Uit: Gualdo Priorato, Teatro del Belgio, 1673. Overige vervaardigers: Priorato, Gualdo Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 6 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001017864
Kaart met landerijen van het Catharina Gasthuis, in het gebied ten noorden van het Galgewater en de Oude Vest, tussen Lage Morsweg en Oude Herengracht. In het midden het bolwerk bij de Wittepoort. Gelegen in het bon Nieuwmaren. Dezelfde kaart als PV1002.08A, maar met omgeslagen wijziging. Met titel: "Kaerte van eenige landen het Catharinae Gasthuys competerende ende van tuynen gelegen tussen de Steenstraet buyten de Morschpoort ende Maredijck". Kaart laat de 4e vergroting zien met de bonnen Hogemorsch, Nieuwmaren en Zijloord. Gesigneerd en gedateerd, 25 mei 1611. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1611 6 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001010426
Huizen aan de Hoefstraat tussen Douzastraat en Korevaarstraat. Of Notulen B en W, 1872 II, blz. 41. Kadastrale tekening. Overige vervaardigers: Hessels, A.G. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1872 6 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001000244
Blad 25, Amsterdam verkend in 1849 en 1850. Herzien in 1892 en 1908. Uitgave 1909. Schaal 1 : 50.000 Overige vervaardigers: Ministerie van Oorlog, Topografische Dienst Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
6 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001019680
Kaart van Leiden en omgeving met de situatie van voor de stadsuitbreiding van 1294. Aantekening in de catalogus van de prentverzameling: Deze kaart is vermoedelijk afkomstig uit de collectie Kneppelhout naar een origineel uit de collectie Bodel Nijenhuis. Er zou nog een tweede copie zijn in particulier bezit, gemeld in 1980. Overige vervaardigers: Laverman, J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1829 6 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001017839
Kaart met plattegrond van de 5e vergroting omvattend het gebied Havenbon en Waardbon, zoals PV942.4, maar zonder titel en tekst. Met schaal en maten. Gesigneerd en gedateerd, 4 maart 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 6 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001001286
Met twee registers op cartouches in de bovenhoeken en schaalvermelding op een tuinbank onderaan. Overige vervaardigers: Koning, T.|Vis, Klaas Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1767 6 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001000241
Blad 30. Kaart omvattende het gebied tussen Noordwijkerhout, Lisse, Rijpwetering, Hoogmade, Koudekerk, Hazerswoude, Moerkapelle, Nootdorp en Loosduinen. Verkend in 1880 en 1881. Herzien 1888-1913. Uitgave 1914. Schaal 1 : 50.000 Overige vervaardigers: Topografische Dienst Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
6 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001000240
Blad 30. Kaart omvattende het gebied tussen Noordwijkerhout, Lisse, Rijpwetering, Hoogmade, Koudekerk, Hazerswoude, Moerkapelle, Nootdorp en Loosduinen. Verkend in 1880, 1881 en 1888. Herzien in 1903. Schaal 1:50.000 Overige vervaardigers: Topografische Dienst Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
6 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001012644
Reproductie van een kaart Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
6 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001012642
- Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
6 dagen geleden 5 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 1191 in totaal.  per pagina