Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Lei001020177
Kaart met plattegrond van Leiden, van et gedeelte tussen de Oude Vest en Caeciliastraat. gelegen in het bon Overmare Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1613 22 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001020173
kaart met plattegrond van Leiden, van de erven langs de Vestwal, tussen het Levendaal en de Zijdegracht, waar eerst de vervuilde Binnenvestgracht lag. Dit is thans het gebied aan de westzijde van de Geregracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Gront caerte vande nieugeordonneerde straet ende Erven om Huijsen daerop te bouwen langs ende binnen de Vestwal, tussen het Levendael ende Sijtgracht, daer te voren de gantsche vervuilde Binnenvestgracht was". Gedateerd, niet gesigneerd. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1651 2 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001020171
Kaart met plattegrond van Leiden, van de percelen langs de Binnenvestgracht tussen het Levendaal en de Zijdegracht, thans de westzijde van de Geregracht en omgeving. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Gront caerte vande gelegenheydt der huysen staende langs de vervuylde Binnenvestgracht tusschen het Levendaal en Sijdtgracht binnen Leyden". gesigeerd en gedateerd, 18 mei 1646. Overige vervaardigers: Gerstecoren, Joris Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1646 2 maanden geleden 3 controlepunten
0001 kaart bildt 1505a
2020 2 maanden geleden 3 controlepunten
K4 8954
Kaart van Van Campen in vier delen met nieuwe huisnummers uit 1871
1879 2 maanden geleden 5 controlepunten
Min08236b01
Kadasterkaart
1832 3 maanden geleden 7 controlepunten
Min08236b02
1832 3 maanden geleden 7 controlepunten
Min08236e03
1830 3 maanden geleden 10 controlepunten
Lei001019834
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VI Buurt 24, Maredorp noordwest. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019833
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VI Buurt 23, Maredorp midden zuid. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020088
Kaart met plattegrond van het bon Kerkvierendeel. Met het gebied tussen Hooigracht, Heerensteeg tegenwoordig Hooglandsekerksteeg, Middelweg en Koppenhinksteeg. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019914
Plattegrond van Leiden, met titel: "Structuurplan Leidse Agglomeratie". Wijziging plan III, augustus 1958. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1958 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020057
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon. Met aanwijzing van de percelen. Met titel: "Gront Caerte vande nieuwe vergrotinghe der steede Leyden geleegen buyten de Sijle poort gedeelt in zes pertyen". Gesigneerd. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020034
Kaart van Gansoord, stadsdeel tussen Hooigracht, Vleerensteeg, Middelstegracht en 1e Groenesteeg. De Vleerensteeg, noordelijk van de Groenensteeg, werd in 1867 afgesloten en in 1899 verkocht aan Firma Tieleman en Dros. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020061
Kaart met plattegrond van een gedeelte van de Havenbon, met de staalgronden tussen de Oude Rijn en de Lage Rijndijk, tegenwoordig de Haven bij de Zijlpoort en de Herensingel. Met tekst: "Stalinge gelegen buijten de Sijlepoort ...". Gesigneerd en gedateerd, 2 september 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020049
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon, met aanwijzing van de percelen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020050
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon, een schets. Met aanwijzing van de percelen. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020051
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon, zoals PV942.13 maar zonder ontwerp van de straten. Met aanwijzing van de percelen. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020052
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon. Met aanwijzing van de percelen en ontwerp van de straten met Middelstraat en Achterstraat. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020053
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon, een ontwerptekening. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020054
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon, een ontwerptekening. Met aanwijzing van de percelen. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1642 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020055
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon en Waardbon. Links van de Herengracht en Oude Herengracht een deel van de oude Stad. Gesigneerd en gedateerd, 4 maart 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020056
Kaart met plattegrond van de 5de vergroting met de Havenbon. Met aanwijzing van de percelen. Gewijzigd ontwerp met verschillende straten. Gesigneerd en gedateerd, 18 maart 1644. Overige vervaardigers: Colevelt, Claes Arentsz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1644 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020001
Plattegrond 29, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van de S. Nicolaas steech daer in begrepen die Coddesteech en Mirakel steech". Kaart van de St. Nicolaassteeg met inbegrepen de Coddesteeg en Mirakelsteeg. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Hooiberg, Tiemen|Dou, Jan Pietersz.|Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019999
Plattegrond 28, naar een stratenboek van Salomon Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou, met titel: "Chaerte van Jan Vossen steech, nieuwe Volmolen graft en Hogelantse Kersteech". Kaart van de Jan Vossensteeg, Volmolengracht en Hooglandsekerksteeg. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van|Pleyte, W.|Hooiberg, Tiemen|Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019841
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VII Buurt 31, Pancras zuidoost. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019839
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VII Buurt 29, Pancras zuid. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019838
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VII Buurt 28, Pancras noord. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 3 controlepunten
Lei001019837
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VII Buurt 27, Pancras midden. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019836
Kadastrale kaart verdeeld in 39 gebuurten met vermelding van straten, grachten en openbare gebouwen. Met de verklaring rechts en links erbij geschreven. Situatie rond 1850, met Nut van 't Algemeen 1849-1850 en de Societeit aan de Lange Brug 1850. Wijk VII Buurt 26, Pancras west. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1848 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019876
Proefdruk voor een plattegrond van Leiden naar de kaart van H.L.A. van Campen. Dit is het noordoostelijk gedeelte en deze maakt deel uit van de in totaal vier bladen waarop de proefdruk staat. De kaart is ongekleurd en de namen van straten en grachten alswel de belangrijke gebouwen zijn aangegeven. De schaal bedraagt 1:1250. Blad 1 heeft een reserve, blad 2 heeft er twee en blad 4 heeft er ook 2. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1875 4 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019684
Stadsplattegrond van Leiden van de situatie rond de stadsvergroting van ca. 1294. Zoals PV310 maar zonder paginanummering p. 26, met de toevoegingen: titel "L'Ancienne Ville de Leide", rechtsonder gemerkt "1" en een kompas. Ook met cartouche en de verklaring. Bijgeschreven tekst op het blad gaat verder op de achterzijde. Met titel: 'De grondt Kaart van de Oude Stadt Leyden. Uit: P. van der Aa , Les delices de Leide, une des celebres villes de läó»Europe, Leiden 1712. p. 12. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1712 4 maanden geleden 5 controlepunten
Lei001020175
Kaart met plattegrond van de situatie van molen De Oranjeboom , voorheen Het Kalf, aan de Zoeterwoudsesingel bij het einde van de Zijdegracht thans Korevaarstraat, Geregracht en 4e Binnenvestgracht. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 5 maanden geleden 1 controlepunt
Lei001020178
Kaart met plattegrond van Leiden, met een schets van de terreinen bij het Vrouwenkerkhof, thans de Lange Vrouwenkersteeg tussen Korte- en Lange Sint Agnietenstraat. gelegen in het bon Overmare Landzijde. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 5 maanden geleden 2 controlepunten
Lei001020180
Kaart met plattegrond van Leiden, van het bon Overmare Rijnzijde. De kaart geeft het gedeelte tussen de Haarlemmerstraat, Apothekersdijk, Brouwersteeg en Coman Janssteeg weer. Dit is thans het gebied tussen de Haarlemmerstraat en Apothekersdijk en de zijstegen tussen de Haarlemmerstraat en Apothekersdijk, respectievelijk ter hoogte van de Apothekersdijk 28/30? en nummer 14?. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001019719
Plattegrond van Leiden met namen en opstanden van gebouwen. Linksboven het wapen van Holland met kroon en wapperende banden. Rechtsboven het wapen van Leiden in cartouche. Rechtsonder in cartouche de titel "Lugdunum Batavorum vulgo Leyden". Links de verklaring 1-71, rechts 72-149. Op de prent staat een afbeelding van een niet uitgevoerd ontwerp van de Marekerk. Uit: J. Blaeu, Toneel der Steden van de Vereenigde Nederlanden, 1649. Overige vervaardigers: Blaeu, J. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1649 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020179
Kaart met plattegrond van Leiden, van het St. Elisabethgasthuis en het Hof van Zessen beiden thans Caeciliastraat 16. Gelegen in het bon Overmare Landzijde. Met titel: "Platte gront van de Huizingen staande in 't Blok tusschen de Ouwde vest en de Kamp". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1783 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001021817
Kaart met plattegrond van Leiden. Omtrek met vestingwerken en poorten. Gesignmeerd en gedateerd. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1674 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001021821
Waarop aangegeven alle openbare gebouwen, kerken, enz. Schaal: 1:7.500 Overige vervaardigers: Vereniging van Villa- en Huizenverhuurders Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1960 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020140
Kaart met plattegrond van Leiden, met de percelen aan de Zuidsingel, hoek Waardgracht en Zuidsingel, hoek Oranjegracht. Gelegen in het bon Noord Rijnevest. De tekening is vrijwel identiek aan PV1022.11a-b-c-d. Gesigneerd en gedateerd, 20 februari 1662. Overige vervaardigers: Dou, Johannes Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1662 6 maanden geleden 4 controlepunten
Lei001020176
Kaart met plattegrond van Leiden, van een erf aan de Sint Josefsteeg thans Sionsteeg, hoek Maredorpsche Achtergracht thans St. Michielsteeg. Gelegen in het bon Overmare landzijde. Gesigneerd en gedateerd, 29 juli 1610. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1610 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020174
Kaart met plattegrond van Leiden, van een perceel aan de Hoefstraat tussen de Hoefstraat en de Vestwal thans Jan van Houtkade ongeveer tegenover de zuidwestelijke hoek van de Garenmarkt de voormalige Oosterlingeplaats. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Met titel "Caert vande opslach teynde dOosterlingplaets". Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1660 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020172
Kaart met plattegrond van Leiden, van de Binnenvestgracht en Geregracht, een fragment van de samenvloeiing van de Geregracht met de Binnenvestgracht met de brug over de Geregracht. gelegen in het bon Oost Nieuwland. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1625 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020170
Kaart met plattegrond van Leiden, van enige percelen aan de Raamsteeg. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1600 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020169
Kaart met plattegrond van Leiden, van Oost Nieuwland. De kaart geeft het stadsgedeelte tussen Levendaal, Singel en Zijdegracht weer. Dit is thans het gebied tussen het Levendaal, Geregracht de voormalige Vest of Singelgracht en Korevaarstraat. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020168
Kaart met plattegrond van Leiden, van Oost Nieuwland. De kaart geeft het stadsgedeelte tussen de Garenmarkt, korte Raamsteeg, Levendaal en de Weststraat thans deel van de Korevaarstraat weer. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020167
Kaart met plattegrond van Leiden, van het stadsgedeelte tussen de Steenschuur, Garenmarkt, middelste Raamsteeg, en Sint Jacobsgracht. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Het gebied beslaat thans circa de helft oostelijk van het van der Werffpark. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020166
Kaart met plattegrond van Leiden, van de straten tussen de huidige Doezastraat en Korevaarstraat. De kaart geeft de Jan van Houtkade Vestwal, Hoefstraat, St. Jacobsgracht en Garenmarkt weer. Gelegen in het bon Oost Nieuwland. Titel: "Caerte vande nieu straeten in tnieulant tussen de Coepoorts ende Zijtgraften" Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1598 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020165
Kaart met plattegrond van Leiden, met de erven aan de nieuw ontworpen Bakkersteeg thans Pelikaanstraat, tussen de Haarlemmerstraat en Achtergracht thans Van der Werffstraat. gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Lei001020163
Kaart met plattegrond van Leiden. De kaart geeft de Mierennest, Bouwen Louwen en Duizendraadsteeg weer. Gelegen in het bon Oost Maredorp Landzijde. Litho in kleur naar een oude tekening uit het eind van de 16e eeuw, zie Secr. Archief 1575-1851, inv.nr. 31. Vergelijkbaar is de losse gekleurde uitgave PV902.27. Overige vervaardigers: Pleyte, W. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 6 maanden geleden Niet gegeorefereerd
Toon kaarten 1 - 50 van 182 in totaal.  per pagina