Map Warper

Log in Registreer
Home > Kaarten
Zoek op
Jaar

Bekijk kaarten

kaart Titel Jaar Bijgewerkt  Sort desc Status
Warmond j douw 1667
Wandkaart in Huys te Warmont
1667 2 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001001528
Plattegrond van de abdij met afbeelding der ruinen. Tekening gemaakt naar het Chaertboek van Rijnsburg in het Algemeen Rijksarchief. Overige vervaardigers: Harmsen, D.|Buningen, Symon Arendsz. van Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1928 2 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001019700
Kaart met een stadsplattegrond van Leiden, met tekst: "Lugdunum Batavorum. Leyden in Hollant". Met opstanden en namen van torens, hoofdstraten en grachten. Bovenaan de wapens van Holland en Leiden. Zoals PV325.B met kleine detail verschillen, onder en boven ingekort binnen de gravure, niet gemerkt met "40". Overige vervaardigers: Guicciardini, Lodovico Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1567 4 dagen geleden 11 controlepunten
Lei001021103
Kaart van Nederland. met titel: "Landkaart van het Eyland der Batavieren en de daarin gemaakte Gragt van Domitius Corbulo ...". Overige vervaardigers: Loon, Gerard van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 4 dagen geleden 4 controlepunten
B72270c0 3f85 f301 d1f5 5d4e39ed1430
Kaart van Warmond uit het kaartboek van het Convent van de Barnarditen in Roomburg Leiden en Marienpoel Oegstgeest. bovenzijde (In 1 mozaïek)
1592 4 dagen geleden 5 controlepunten
Veerpolder onder
Kaart van Warmond uit het kaartboek van het Convent van de Barnarditen in Roomburg Leiden en Marienpoel Oegstgeest. onderzijde (In 1 mozaïek)
1592 4 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001020940
Kaart met stadsplattegrond van Leiden en omgeving, met 8-regelige tekst in het Latijn: "Leijda, Batavorum Lugdunum vulgo Leyden, Concinna edificiorum et incolarum frequetia pulcherrimum nitidisimumq. opp.ab Hispanis osidione cinctum, ab Auriacis autem comeatus invectione leberatum Anna parte salutis CICICLXXIIII". Met onder andere de plaatsen Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Sassenheim, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk en Noordwijk. Kaart is afkomstig uit: G. Braun en F.Hogenberg, Civitatis Orbis terrarum Coloniae, 1572-1618. Tekst aan de achterzijde van het blad: in 2 folio's elk in 2 kolommen met Latijnse tekst. Aan de rechter zijde en onderzijde korter ingekaderd. Overige vervaardigers: Lieferinck, Hans| Hogenberg, F.|Braun, G. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1574 4 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021052
"Landerijen van de Vereenigde Gasten Leprooshuizen te Leyden, gelegen buiten de Morschpoort aan de Lagen Rijndijk onder Oegstgeest." Deels de huidige Pesthuiswijk en het Stationskwartier. Overige vervaardigers: Paauw, S. van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 5 dagen geleden 3 controlepunten
584 072
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Koudekerk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 72. Met passer en cartouche. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 5 dagen geleden 4 controlepunten
584 086
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Aarlanderveen. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 86. Met kompas en cartouche. Met later toegevoegd handschrift 1643, 1644. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 5 dagen geleden 4 controlepunten
584 086
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Aarlanderveen. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 86. Met kompas en cartouche. Met later toegevoegd handschrift 1643, 1644. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000.
2018 5 dagen geleden 4 controlepunten
584 072
Kaart over 2 bladen, met landerijen in Koudekerk. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Genummerd rechtsboven 72. Met passer en cartouche. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1606 5 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001020944
Ingekleurde kaart met stadsplattegrond van Leiden en omgeving, met 8-regelige tekst in het Latijn: "Leijda, Batavorum Lugdunum vulgo Leyden, Concinna edificiorum et incolarum frequetia pulcherrimum nitidisimumq. opp.ab Hispanis osidione cinctum, ab Auriacis autem comeatus invectione leberatum Anna parte salutis CICICLXXIIII". Met onder andere de plaatsen Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Sassenheim, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk en Noordwijk. Kaart is afkomstig uit: G. Braun en F.Hogenberg, Civitatis Orbis terrarum Coloniae, 1572-1618. Tekst aan de achterzijde van het blad: "Leide"en 55 regelige tekst in het Frans. Overige vervaardigers: Braun, G.|Lieferinck, Hans| Hogenberg, F. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1574 8 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001021113
Kaart van Nederland. Met tekst: " Overige vervaardigers: Deventer, J. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1579 8 dagen geleden 4 controlepunten
Kaartdou1667
fragment overzichtskaart Warmond 1667
1667 8 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021117
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 9 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001019692
Kleurenfoto van de originele kaart van de stad Leiden van P. Sluyter. Met De Waard in het oosten en de steenplaatsen in het westen. Met muren en torens van de stad. Uitvoerig weergegeven zijn de hoofd waterwegen en verder drie kerken, het stadhuis, lakenramen aan de Hoefstraat, kalkovens en steenplaatsen, Huis ter Zijl, Galgenveld, Minnebroedersklooster, Bushuyssen, het Leprozenhuis buiten de Wittepoort en het Spangertshuis Spanjaardenhuis buiten de Rijnsburgerpoort en de kapel van Lopsen. De kaart diende bij een procesvoering door Holland in 1549 voor de Grote Raad. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1974 9 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001021106
Kaart van Zeeland. Met tekst: "Descriptio Batavorum Insulae et continentis". gemerkt: r.b. pag. 114. I.Deel. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 9 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001019710
Ingekleurde kaart van Leiden met stadsplattegrond. Titel: "Geometrische Grondt-Caerte, der Stad Leyden: met alle sijne Straten, ende wateren ghemaect bij Mer. Jan Pieters. Dou 1614". Plattegrond met opstanden van de voornaamste gebouwen en aanduiding van de vergrotingen 1 tot en met 4. Prospekt van de stad profiel bovenaan. Cartouche met wapen en titel linksboven, Cartouche met schaal rechtsonder. Uit: Jan Jansz. Orlers, Beschijving der Stad Leyden, 1614, blz 34. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz.|Orlers, Jan Jansz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1614 10 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021065
Plattegrond van Leiden, deel 3, linksonder. Met titel: "Plattegrond der Gemeente Leiden 1937". Schaal 1: 5000. Linksonder tekst: "Gemeentewerken van Leiden". Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1934 11 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001002685
Deelplattegrond van Leiden. Rapenburg West. Situatie tussen 1828 aanleg R.K. begraafplaats bij de Zijlpoort en 1833 Afgraving van de bolwerken, nu Plantsoen. Plattegrond in 10 bladen wijken. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1830 12 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001003057
Straatnamenkaart voor de Waard. Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1968 12 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001002792
Kaart met huizen en torens aan de noordwest kant van de stad, gebied deels in het Bon Nieuwmaren. Overige vervaardigers: Merwen, Sijmon Fransz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1874 12 dagen geleden 2 controlepunten
Lei001017814
Plattegrond van Leiden in 4 delen. Doortrek van een kadastrale kaart, van de vestwallen en singels met de bebouwing. Zuid. 3e van 4 bladen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 12 dagen geleden Niet gegeorefereerd
Lei001017813
Plattegrond van Leiden in 4 delen. Doortrek van een kadastrale kaart, van de vestwallen en singels met de bebouwing. Noord, Noordoost. 2e van 4 bladen. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1800 12 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021066
Plattegrond van Leiden, deel 3, rechtsonder. Met titel: "Plattegrond der Gemeente Leiden 1937". Schaal 1: 5000. Linksonder tekst: "Gemeentewerken van Leiden". Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1934 15 dagen geleden 7 controlepunten
Lei001002685
Deelplattegrond van Leiden. Rapenburg West. Situatie tussen 1828 aanleg R.K. begraafplaats bij de Zijlpoort en 1833 Afgraving van de bolwerken, nu Plantsoen. Plattegrond in 10 bladen wijken. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1830 15 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001001194
Kaart van Noordwijk, "Blad No. 382" van de Topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:25.000." verkend in 1875, uitgegeven in 1887. Overige vervaardigers: Topografische Dienst Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1887 15 dagen geleden Niet gegeorefereerd
Lei001021028
Kaart met plattegrond van Leiden, in vier bladen, blad 2. Met rechts onder de titel: "Plattegrond der Gemeente Leiden". Neodruk, op karton, opgeborgen in een aparte doos. Kaart staat ook bekend onder nummer 054959, in 2002 als uniek nummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Wed. J. Ahrend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1920 15 dagen geleden 8 controlepunten
Lei001021027
Plattegrond met daarop aangegeven de ligplaatsen van de begraafplaatsen op het Rijnsburgerbolwerk, Papegaaienbolwerk, Grootbolwerk en het Bolwerk bij de Groenesteeg. Gedateerd, 1828. Kaart staat ook bekend onder nummer 054958, in 2002 als uniek nummer toegekend, niet meer in gebruik. Overige vervaardigers: Paauw, S. van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1827 16 dagen geleden 6 controlepunten
Lei001019681
Kaart van Leiden met een schets van de situatie van voor de stadsvergroting van 1294. Met de Burcht. Tekening naar een origineel van C. van Alkemade. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1900 16 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001020984
Kaart met het gebied tussen de huidige Witte Singel, Herenstraat, Zoeterwoudseweg en Vliet. Overige vervaardigers: Dulmenhorst, Salomon Davidtsz. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1596 17 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001020985
Gronden langs de huidige Schelpenkade vanaf de 3 Octoberstraat tot de Valdezstraat. Overige vervaardigers: Aerntsz, Sijmon Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1599 17 dagen geleden 3 controlepunten
Lei001001672
Kadastrale kaart van de landerijen onder Wassenaar, sectie B. Schaal 1 : 2500 Overige vervaardigers: Aken, L.A.C. van Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1853 17 dagen geleden Niet gegeorefereerd
Lei001021003
Gebied tussen de Staalwijkstraat, Herenstraat, Kastanjekade en Leeuwkenstraat. Schaal 1:1.000, profielen schaal 1:100 Overige vervaardigers: Gemeentewerken Leiden|Gemeentewerken Leiden Rechthebbende: Gemeente Leiden
1932 17 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001001521
Plattegronden van Susanna-Hoeve, Gemeente Oudshoorn en Clara Hoeve, Gemeente Bodegraven. Schaal 1 : 2857 Overige vervaardigers: Mulder Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1860 17 dagen geleden 2 controlepunten
Lei001019693
Fotoprojectie van de kopietekening PV317A van een kaart van de stad Leiden, naar een origineel van P. Sluyter en eronder een kaart uit 1967. Met De Waard in het oosten en de steenplaatsen in het westen. Met muren en torens van de stad. Uitvoerig weergegeven zijn de hoofd waterwegen en verder drie kerken, het stadhuis, lakenramen aan de Hoefstraat, kalkovens en steenplaatsen, Huis ter Zijl, Galgenveld, Minnebroedersklooster, Bushuyssen, het Leprozenhuis buiten de Wittepoort en het Spangertshuis Spanjaardenhuis buiten de Rijnsburgerpoort en de kapel van Lopsen. De kaart diende bij een procesvoering door Holland in 1549 voor de Grote Raad. Overige vervaardigers: Gemeente Leiden, afdeling Monumentenzorg|Sluyter, Pieter Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1967 17 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001019701
Reproductie van een kaart met een stadsplattegrond van Leiden, met tekst: "Lugdunum Batavorum. Leyden in Hollant". Met opstanden en namen van torens, hoofdstraten en grachten. Bovenaan de wapens van Holland en Leiden. Reproductie van een kaart uit de collectie Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden. Zoals PV325.C, maar dan rechts onder gemerkt: "34". Overige vervaardigers: Guicciardini, Lodovico Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1900 18 dagen geleden 8 controlepunten
Lei001019747
Foto van een kaart met plattegrond van Leiden, waarop de wallen, walmolens en stadspoorten staan aangegeven, met het bouwjaar en het jaar van afbraak. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1900 18 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001019776
Kaart met stadsplattegrond van Leiden, als PV408.1, maar gekleurd naar de wijken. Met titel: "Plattegrond der Stad Leyden volgens opneming in de jare 1825". Linksonder en onder de verklaring A-Z, a-z en 1-57, bekroond door het wapen van Leiden. Met enkele namen buiten de stad. Met adres: Te Leyden van C.C. van der Hoek, S.v.d.Pauw 1825. Overige vervaardigers: Hoek, C.C. van den|Paauw, S. van der Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1825 18 dagen geleden 4 controlepunten
584 078b
Kaart met landerijen in Hazerswoude. Gesigneerd en gedateerd Jan Jansz. Dou , 26 juli 1690. Genummerd rechtsboven 78. Linker blad staat aan de achterzijde van rechteblad van 584_078A. Aan de achterzijde van het rechterblad staat 584_078C. Kaarten zitten in een andere volgorde in het kaartboek: 76a, 77, 78b, 79, 78a, 76b, 78c, 80. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken (In 1 mozaïek)
1606 24 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021118
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 25 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021119
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. 18e eeuw Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 25 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021120
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. 18e eeuw Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 25 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021121
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. 18e eeuw Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 25 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021122
"De Zeeven Nederlanden". Kaarten met in de linkerbovenhoek een boom met de wapens van de provincien. Uit: Halma, I.1. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1700 25 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021123
Kaart met Nederland, Belgie en gedeelten van het huidige Duitsland en Frankrijk. Overige vervaardigers: Tirion, Isaac Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1790 25 dagen geleden 5 controlepunten
Lei001021124
Kaart van Zuid-Holland met het toenmalige elektriciteitnet. Overige vervaardigers: Geuze, Drukkerij Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1931 25 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021125
Kaart van het gebied tussen Noordwijkerhout en Zandvoort. Overige vervaardigers: Onbekend Rechthebbende: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen
1967 25 dagen geleden 4 controlepunten
Lei001021127
"tussen den Rijndijck ten noorden, de Lantscheydinge ten Suyden, Voorschoterwech of Doedinxlaen ten westen en Copieren Cade ten oosten besloten, sulckz als men meent te selve in eene polder te besluyte en met vier molens te bemalen." Overige vervaardigers: Dou, Jan Pietersz. Rechthebbende: Erfgoed Leiden en Omstreken
1608 25 dagen geleden 5 controlepunten
Toon kaarten 1 - 50 van 1290 in totaal.  per pagina